Kuntaranking-kysely käynnistyi – vastaamalla vaikutat

Kuntaranking-tutkimus mittaa Suomen eri alueiden yritysmyönteisyyttä. EK:n jäsenyritysten on tärkeää vastata kyselyyn viimeistään 6.1., jotta mahdollisimman monelta alueelta saadaan edustava otos.

Kuntaranking on EK:n tunnetuimpia kyselytutkimuksia. Joka toinen vuosi toteutettavassa tutkimuksessa Suomen alueet (seutukunnat) laitetaan paremmuusjärjestykseen sen mukaan, kuinka yritysmyönteisen toimintaympäristön ne tarjoavat paikallisille yrityksille.

Tulosaineisto koostuu EK:n jäsenyritysten vastauksista ja tilastomuuttujista. Yrittäjien antamat arvosanat peilaavat mm. kunnallisen päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, yrityspalveluiden toimivuutta sekä yritysten ja kunnan työnjakoa elinkeinotoiminnassa ja julkisissa palveluissa.

Valtaosa jäsenyrityksistä saa joulukuun alkupäivinä pyynnön osallistua Kuntaranking-kyselyyn, kertoo EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:

– Mahdollisimman korkea vastausaktiivisuus on tärkeää: tulokset saadaan julkistettua vain niiltä alueilta, joilta saadaan riittävästi yrittäjien vastauksia.

Tulokset julkistetaan 14.2.2019. Tuloksia ja alueellisia näkemyksiä hyödynnetään myös kevään eduskuntavaalivaikuttamisessa, kun viemme yrittäjien näkemyksiä niin ehdokkaiden kuin äänestäjienkin tietoon.

Kuntarankingiä on tehty vuodesta 2010. Se on vakiinnuttanut asemansa kuntapäättäjien ja pk-kentän välisessä vuoropuhelussa. Monissa kunnissa tuloksia on hyödynnetty myös elinkeinopolitiikan arvioinnin mittarina, kertoo Huovinen.