Kustannustuen uusi hakukierros avautuu 21.12.2020 

11.12.2020

Kustannustuki 2:n myöntökriteereissä on aiempaa enemmän joustonvaraa yrityksille, joiden toimialat eivät automaattisesti kuulu tuen piiriin. Haku avataan maanantaina 21.12.2020 ja se päättyy 26.2.2021.

Kustannustuki 2 on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustukea myöntää ja maksaa Valtiokonttori laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti:

  • Kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020.
  • Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Nämä kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään 18.12. annettavassa valtioneuvoston asetuksessa.
  • Jos yrityksen päätoimialaa ei ole nimettynä valtioneuvoston asetuksessa, yritykselle voidaan tästä huolimatta myöntää kustannustukea, jos yritys osoittaa erityisen painavat COVID19-pandemiaan liittyvät syyt liikevaihdon laskulle.  *)
  • Joka tapauksessa yrityksen tulee täyttää muut laissa mainitut tuen myöntämisen edellytykset. Esimerkiksi yrityksen tukikauden liikevaihdon on tullut laskea yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.
  • Kustannustukea voidaan myöntää 2 000 – 500 000 euroa yritystä kohden. Valtiokonttori huolehtii siitä, että yrityksen mahdollisesti saamat muut tuet huomioidaan, jottei koronatukien yrityskohtaista enimmäismäärää (800 000 euroa) ylitetä.

*) Valtiokonttorin tavoite on, että kaikki tukeen oikeutetut yritykset sitä saavat. Siksi se kannustaa yrityksiä hakemaan kustannustukea myös harkinnanvaraisin perustein toimialarajauksen ulkopuolelta.

Näin haet kustannustukea

Haku aukeaa maanantaina 21.12.2020 ja päättyy 26.2.2021.

Tukea saadakseen sitä ei tarvitse hakea heti haun avauduttua. Jos se yrityksen toiminnan kannalta sopii, hakemuksen voi hyvin jättää tammikuun puolella. Haku jatkuu joka tapauksessa helmikuun lopulle.

Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun kautta. Valtiokonttori pyrkii tekemään tuen hakemisen mahdollisimman vaivattomaksi. Hakemukseen ei tarvitse liitteitä, vaan saamme tiedot suoraan verottajalta.

  • Kun haku aukeaa, hakuohjeet ja hakulomake päivitetään Valtiokonttorin kustannustuen palvelusivulle.
  • Hakemuksen voi tehdä kaupparekisteriin/yhdistysrekisteriin merkitty yrityksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tai muu Suomi.fi-valtuutuksen saanut henkilö. Tarkista että valtuutesi edustaa yritystäsi näkyy Suomi.fi -valtuutusrekisterissä. Mikäli ei, tarkista että nimenkirjoitusoikeudelliset ovat oikein PRH:n rekisterissä. Kustannustukea haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
  • Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä >
  • Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >
  • Myös kustannustuen toisella hakukierroksella yrityksen liikevaihdon alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle ajallaan.

Lisätiedot Valtiokonttorista:
Kun haku aukeaa, hakuohjeet ja hakulomake päivitetään Valtiokonttorin kustannustuen palvelusivulle >
Valtiokonttori vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin  tällä sivulla >
Valtiokonttori tiedottaa tilanteesta internetsivuillaan, somekanavissaan sekä median kautta.
Kustannustuen puhelinpalvelu aukeaa Valtiokonttorissa 14.12.