Kuukausipalkat nousivat keskimäärin runsaat kaksi prosenttia

23.02.2012

Säännöllisen työajan kuukausiansiot nousivat teollisuuden toimihenkilöillä lokakuusta 2010 lokakuuhun 2011 keskimäärin 2,2 prosenttia. Kaupan työntekijöillä ansioiden nousu oli 2,7 prosenttia. Luvut ovat Elinkeinoelämän keskusliiton kuukausipalkkatilastosta, jota varten kerättiin tiedot yli 500 000:sta yksityisen sektorin palkansaajasta.

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset. Sopimuskorotuksiin on luettu sekä yleiskorotuksina että paikallisesti sovittuina korotuksina maksetut korotukset.

Teollisuuden toimihenkilöillä tilastoidusta 2,2 prosentin ansioiden noususta noin kaksi kolmasosaa aiheutui sopimuskorotuksista. Muu osa ansioiden noususta – ns. palkkaliukuma – aiheutui yrityskohtaisista palkankorotuksista ja rakennemuutoksista. Teollisuuden ylemmillä toimihenkilöillä ansiot nousivat yhtä paljon kuin toimihenkilöillä.

Kaupan työntekijöillä sopimuskorotusten osuus tilastoidusta 2,7 prosentin ansioiden noususta oli 2,6 prosenttiyksikköä. Rakennusalan toimihenkilöillä ansiot nousivat 2,8 prosenttia ja majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöillä 1,9 prosenttia.

Osalla aloista ns. raamisopimuksen ensimmäiset korotukset tulivat voimaan jo lokakuussa 2011. Nämä korotukset on kuitenkin monissa tapauksissa maksettu takautuvasti eivätkä ne ole mukana lokakuun palkkatiedoissa, mikä tulee ottaa huomioon ansiokehityksiä tarkasteltaessa. Tämä koskee muun muassa teknologiateollisuutta ja vakuutusalaa.

– Koska palkankorotusajankohdat eri aloilla vaihtelevat, on ansiokehityksen vertailuun toimialojen välillä suhtauduttava varauksellisesti. Toimialavertailua voidaan luotettavasti tehdä vain pidemmällä aikavälillä, korostaa EK:n palkkatilastopäällikkö Mikko Mankki.

Identtisten henkilöiden ansioiden nousu ripeää

Identtisten henkilöiden eli sekä vuonna 2010 että vuonna 2011 tilastossa mukana olleiden henkilöiden ansiot nousivat yleensä selvästi nopeammin kuin koko alan keskiansio. Identtisillä henkilöillä ansioiden nousu oli useimmilla aloilla vajaan 3 prosentin ja runsaan 4 prosentin välillä. Rakennusalan toimihenkilöillä identtisten henkilöiden ansiot nousivat lähes 6 prosenttia.

Identtisten henkilöiden ansioita seurattaessa eliminoidaan henkilöstön vaihtuvuuden vaikutus ansiokehitykseen, joten se kuvaa parhaiten työssä olevien ansioiden kehittymistä.

Tulospalkkioita saaneiden osuus kasvoi

Teollisuuden kaikista toimihenkilöistä noin 64 prosentille maksettiin tulospalkkio vuonna 2011. Kaupan alalla tulospalkkion sai 36 prosenttia henkilöstöstä. Keskimääräinen tulospalkkio oli teollisuudessa runsaat 8 prosenttia ja kaupassa 7 prosenttia kokonaispalkasta.

Tulospalkkioita saaneiden osuus kasvoi useimmilla aloilla edellisestä vuodesta. Eniten tulospalkkiot yleistyivät majoitus- ravitsemisalalla. Keskimääräisen tulospalkkion osuus kokonaispalkasta kasvoi eniten kaupassa ja pieneni eniten rakennusalalla. Vuonna 2011 maksetut tulospalkkiot perustuvat pääasiassa vuoden 2010 tulokseen, joka oli useimmissa yrityksissä edellisvuotta parempi.

Palkkatilasto, lokakuu 2011 (pdf)