Lähes 80 prosenttia valmis työpaikkakohtaisiin joustoihin

30.08.2015

Suomalaiset ovat hyvin valmiita paikallisen sopimisen lisäämiseen, paljastaa yhteiskuntasopimuksen kaatumisen jälkeen tehty Taloustutkimuksen kysely.

Taloustutkimuksen EK:lle tehdyn kyselyn mukaan enemmän kuin kolme neljästä (77 prosenttia) kansalaisesta on valmis tekemään pidempiä päiviä ruuhkahuippuina, joista kertyneitä vapaapäiviä voisi pitää hiljaisempina aikoina. Taloustutkimuksen kyselyssä 40 prosenttia on asiasta täysin samaa mieltä ja 37 prosenttia jossain määrin samaa mieltä.  Vain 10 prosenttia vastustaa työpaikkakohtaisten joustojen lisäämistä.

Kansalaiset näyttävät myös vaikeassa taloustilanteessa suostuvan entistäkin pienempiin palkankorotuksiin.  Vastaajista 71 prosenttia korostaa maltillisia palkkaratkaisuja. Vain 10 prosenttia vastaajista ei ole valmis lähellä nollaa oleviin palkankorotuksiin.

Kansalaisten mielestä vaikea taloudellinen tilanne olisi vaatinut yhteiskuntasopimusta.  Tämä käy ilmi vastauksista kysymykseen, vaikeuttaako yhteiskuntasopimuksen kaatuminen Suomen kansantalouden elpymistä.  44 prosentin mielestä kariutuminen vaikeuttaa talouden nousua ja 28 prosentin mielestä ei.

Tutkimus tehtiin 24.-25.8.2015.  Tutkimukseen vastasi 1040 vastaajaa. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on noin ± 3,0 prosenttiyksikköä.

Kyselyn tulokset