Lakimuutokset selkiyttävät yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailua

01.07.2013

Eduskunta hyväksyi juhannuksen alla kaksi tärkeää lakimuutosta, joilla puututaan yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välisiin kilpailuneutraliteettiongelmiin. Kuntalain ja kilpailulain muutokset hyväksyttiin käytännössä hallituksen esityksen mukaisina, ja niiden on tarkoitus tulla voimaan jo syyskuun alusta.

Kuntalakiin lisätään säännökset kunnallisen elinkeinotoiminnan yhtiöittämisvelvollisuudesta tilanteessa, jossa kunta toimii samoilla kilpailluilla markkinoilla yksityisten yritysten kanssa. Esimerkiksi kunnalliset liikelaitokset nauttivat yksityisiin kilpailijoihinsa nähden huomattavia veroetuja eivätkä ne voi mennä konkurssiin.

– Yhtiöittäminen saattaa kunnallisen toimijan näiltä osin samalle viivalle yksityisen yrityksen kanssa, vaikka sille toki jää vielä moninaisia julkisista varoista kustannettuja epäreiluja kilpailuetuja, toteaa EK:n asiantuntija Lakimuutokset selkiyttävät yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailua.

Kilpailulakia puolestaan muutetaan siten, että kilpailu- ja kuluttajavirastolle annetaan toimivalta puuttua julkiseen elinkeinotoimintaan silloin kun se uhkaa vääristää kilpailua. Valvonnan kohteena ovat niin valtio kuin kunnat.

Elinkeinoelämä pitää molempia lakimuutoksia erittäin tarpeellisina. Varsinkin kunnat ovat viime vuosina tunkeutuneet yhä voimakkaammin samoille markkinoille kilpailemaan asiakkaista yritysten kanssa. On ollut täysin kestämätön tilanne, että julkiset toimijat ovat voineet rellestää markkinoilla verovarojen turvin ja vääristää kilpailua.

Valitettavaa on, että kuntalain yhtiöittämisvelvoitteeseen jätettiin peräti 13 poikkeusmahdollisuutta, joista osa suorastaan vesittää koko sääntelyn tarkoituksen. Poikkeukset tuskin kestävät myöskään EU:n valtiontukioikeudellista tarkastelua. Kaikeksi onneksi kilpailulain muutoksella avautuva julkisen elinkeinotoiminnan viranomaisvalvonta paikkaa hyvin kuntalakiin jätettyjä porsaanreikiä.

Lue lisää: Hallituksen esitys julkisen elinkeinotoiminnan viranomaisvalvonnasta