Listayhtiöiden uudistettu koodi julkistettu

Uudistettu listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkistettu perjantaina 1.11. Koodi tulee voimaan 1.1.2020 ja se korvaa kokonaisuudessaan vuonna 2015 annetun listayhtiöiden hallinnointikoodin.

Olennaisimmat koodin muutokset liittyvät johdon palkitsemista koskevaan raportointiin. Uuden hallinnointikoodin mukainen palkitsemisraportti on julkistettava ensimmäisen kerran tilikaudelta, joka alkaa 1.1.2020 tai sen jälkeen. Tätä edeltäviltä tilikausilta annettavissa palkitsemisraporteissa voidaan noudattaa vanhaa, vuonna 2016 voimaan tulleen hallinnointikoodin mukaista ohjeistusta palkka- ja palkkioselvityksestä.

Koodin suomenkielinen ja englanninkielinen versio löytyvät Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta, osoitteesta www.cgfinland.fi.  Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n, Keskuskauppakamarin ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Pörssi) perustama toimielin. Yhdistyksen tehtävänä on muun muassa kehittää pörssiyhtiöiden itsesääntelyä ja se ylläpitää listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Koodin esittelytilaisuus pidetään 15.11.2019 EK:n tiloissa. Lisätietoa ja linkki ilmoittautumiseen.