Logistiikkajohtajat: Suomen käännettävä maantiede valtikseen

Suomen on panostettava asemaansa Pohjois-Euroopan solmukohtana Venäjälle, Aasiaan ja arktisille alueille, usuttavat yritysten logistiikkajohtajat.

Liikennevirasto on teettänyt haastatteluselvityksen, jossa noin 30 suomalaisyrityksen logistiikkajohtajat analysoivat maamme kansainvälisiä liikenneyhteyksistä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Suomessa usein ajatellaan, että maantieteellinen sijainti on meille rasite. Tällä mitalilla on kuitenkin myös toinen, kirkkaampi puoli. Logistinen asema voi olla myös kilpailuvaltti, kun siihen panostetaan tasatahtia lähialueiden kanssa.
Suomi_Hubi

On tärkeää, että liikennevirasto on ottanut yritysten logistiikkajohtajat mukaan pohtimaan tulevaisuuden kehityssuuntia, kiittää johtava asiantuntija Tiina Haapasalo EK:sta.

– Nyt olisi hyvä ajankohta kirkastaa iso kuva Suomen ulkomaanyhteyksistä. Miten kauppavirrat kehittyvät yli rajojen? Millaisia uusia palveluja tarvitaan, jotta virrat voimistuisivat ja hyödyttäisivät Suomea? Miten huikeat teknologiset näkymät muuttavat liikennettä?

Suomen liikenneverkoista tarvittaisiin kokonaisvaltainen strategia, joka katsoo kehittyviä kansainvälisiä logistisia verkkoja ja pohjaa teknologian ja uusien liiketoimintamallien mahdollisuuksiin. Näin varmistettaisiin, että Suomi voi kasvaa ja menestyä hyötymällä logistisesta asemastaan idän, lännen ja arktisen solmukohdassa, Haapasalo alleviivaa.

Suomi_Logistiikkavahvuudet

Uusia mahdollisuuksia tuovat lähialueiden infrainvestoinnit:

• Merkittävin on Baltian rautatieyhteyden kehittyminen
• Rautatieyhteydet Kiinaan ja Aasiaan voivat kehittyä nopeastikin.
• Jäämeren yhteyden kehittyminen toisi potentiaalia teollisuudelle, matkailulle ja logistiikalle.

Myös EU on hiljattain jakanut mittavat inframiljardinsa Euroopan pääliikenneverkoille. Erittäin suuret investoinnit kohdistuvat Rail Balticaan ja Skandinavian manneryhteyksiin.

Tutustu liikenneviraston teettämään raporttiin Suomen kansainvälisistä yhteyksistä ja yritysjohtajien logistiikkanäkemyksistä. Myös yllä olevat kaaviot ovat samasta raportista.