Luottamus talouteen edelleen keskimääräistä heikompaa – teollisuuden luottamus koheni aavistuksen

27.02.2013

– Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit ovat helmikuussakin matalalla. Kaikkien neljän päätoimialan indikaattorit ovat pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, kertoo EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila. Teollisuuden luottamus kuitenkin elpyi aavistuksen tammikuun matalaan tasoon nähden. Tuotanto-odotukset ovat silti vaatimattomat ja tilauskanta matala.

Teollisuuden luottamusindikaattori vahvistui muuutamalla pisteellä, mutta luottamus on selvästi keskimääräistä heikompaa. Uusin saldoluku on -8, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli -12. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +2. Tuotannon arvioidaan kasvavan aavistuksen lähikuukausina.

Rakentamisen luottamusindikaattori pysyi painuksissa, vaikka tilauskanta kohenikin hienoisesti. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on -28, kun tammikuun tarkistettu lukema oli -26. Indikaattori on selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa (-6) alapuolella.

Palvelujen luottamusindikaattori heikkeni helmikuussa, kun myynnin kasvu lähes pysähtyi.Indikaattori painui 0 pisteeseen, kun edelliskuun tarkistettu lukema oli +7. Luottamus on selvästi pitkäaikaista keskiarvoaan (+15) heikompaa.

Vähittäiskaupan luottamusindikaattori pysyi ennallaan melko matalalla tasolla. Myyntiodotukset ovat edelleen varovaiset. Luottamusindikaattorin saldoluku on -3, kun tammikuun tarkistettu lukema oli myös -3. Indikaattorin pitkäaikainen keskiarvo on 0.

Helmikuun luottamusindikaattorit (pdf)