Luottamusindikaattorit värähtivät hieman ylöspäin

Talouden käänteestä ei vielä ennusmerkkejä

Elinkeinoelämän luottamusindikaattorit värähtivät lokakuussa hieman ylöspäin, mutta talouden käänteestä ei ole vielä kestäviä ennusmerkkejä. EK:n johtavan ekonomistin Penna Urrilan mukaan indikaattorit ovat sahanneet koko vuoden matalalla tasolla, ja kokonaisuutena tilanne on nyt vielä heikompi kuin alkuvuodesta.

–Valitettavasti tästä pienestä myönteisestä värähtelystä ei voi tehdä kauaskantoisia johtopäätöksiä. Suhdannekuva on heikko ja kaikilla toimialoilla selvästi pitkän ajan keskiarvon alapuolella, Urrila sanoo.

Teollisuuden luottamusindikaattori koheni lokakuussa muutamalla pisteellä edelliskuun pudotuksen jälkeen. Uusin saldoluku on nyt -7, kun syyskuussa lukema oli -11. Teollisuuden tuotannon arvioidaan olevan lähikuukausina loivassa kasvussa, mutta tilauskanta on heikko ja valmiiden tuotteiden varastot tavanomaista suurempia.

Myös rakentamisen luottamusindikaattori vahvistui hieman edelliskuun pohjalukemasta. Tilauksia on kuitenkin vähän ja henkilöstö vähenee, vaikka määrässä otettaisiin huomioon normaali kausivaihtelu. Indikaattorin saldoluku oli lokakuussa -29 ja syyskuussa -34.

Palveluyritysten luottamus palautui niin ikään edelliskuun voimakkaasta pudotuksesta, mutta jäi yhä miinukselle lukemaan -4. Palveluyritykset arvioivat yleisen suhdannekuvan heikentyneen viime kuukausina.

Vähittäiskaupassa luottamusindikaattori pysyi lokakuussa lähes ennallaan. Uusin saldoluku on -22. Myynnin määrä on kuitenkin supistunut selvästi eikä laskusuunnan odoteta päättyvän.