Luottotappioiden ALV: otetaan mallia Ruotsista

Koronapandemia on aiheuttanut monilla aloilla mittavia luottotappioita. Yrityksen on maksettava myynnin arvonlisävero Verohallinnolle riippumatta siitä, maksaako asiakas laskun. Suomessa verotuskäytäntö on ollut luottotappioiden vähentämisen osalta tiukempaa kuin lain sanamuoto vaatii. Luottotappioiden ALV-kirjausten teon helpottaminen olisi konkreettinen tapa auttaa yrityksiä.

”Lainvalmisteluasiakirjojen perusteella ajatus oli sitoa luottotappioiden vähentämisen ajankohta hyvään kirjanpitotapaan. Verotuskäytäntö on kuitenkin vuosien saatossa ollut turhankin tiukkaa. Monesti tunnutaan vaadittavan ulkopuolinen perintätoimisto ja oikeustoimia. Lainsäädännöstä tällaisia vaatimuksia ei tule”, toteaa Tiina Ruohola, EK:n välillisen verotuksen asiantuntija.

Kun asiakas jättää laskun maksamatta maksuvaikeuksien takia, on yrittäjän itse rahoitettava ALV. Suoriteperusteinen kirjanpito ei katso sitä, onko raha tullut tilille. Koronapandemian aikana maksuvaikeudet ovat lisääntyneet ja luottotappioiden määrän oletetaan kasvavan.

”Ruotsissa luottotappioiden ALV-kirjausten tekoa helpotettiin koronapandemian aikana. Paikallinen Verohallinto julkaisi asiassa ohjeen, jonka mukaan yli 90 päivää maksamatta olevasta laskusta voi tehdä luottotappiokirjauksen. Tämänkaltainen yksinkertaistus olisi varsin toivottu myös Suomessa”, jatkaa Ruohola.

Arvonlisäverolaissa todetaan, että myynnin veron perusteesta voidaan vähentää luottotappio. Jos raha kuitenkin myöhemmin kertyy, tilitetään vero kuitenkin eli tehty luottotappiokirjaus perutaan.

”Lainsäädäntöön muutosta ei siten tarvita, vaan kyse on ainoastaan Verohallinnon ohjeistuksesta ja verotuskäytännön muutoksesta. Ruotsin ohjeistus on voimassa vuoden loppuun. Otetaan länsinaapurista mallia ja helpotetaan yritysten kassakriisiä”, Ruohola summaa.