Lupamenettelyissä jumissa satoja investointeja

03.05.2013

Arviolta 500 hanketta on jumissa hallinnon prosesseissa 4–5 vuotta. Erityisen ongelmallisia ovat hankkeet, jotka edellyttävät useamman luvan.

Suomessa on tavoiteltu jo pitkään ympäristölupajärjestelmän yksinkertaistamista. Vuodesta 2005 alkaen on valmistunut toistakymmentä oikeudellista selvitystä ja muuta suunnitelmaa, joiden käytännön toteuttamista ei ole aloitettu.

Lupajärjestelmää uudistettava yli hallintorajojen

Hallitus sitoutui maaliskuussa puolivälitarkastelussaan siihen, että yritysten hallinnollista rasitetta ei lisätä ja että olemassa olevaa sääntelytaakkaa tarkastellaan. Elinkeinoelämän keskusliitto odottaa, että nyt ryhdytään sanoista tekoihin. EK:n asiantuntija Satu Räsäsen mukaan laadukkaat ja tehokkaat lupamenettelyt tulee nähdä konkreettisena keinona vauhdittaa kasvua, edistää investointeja ja pitää samalla ympäristönsuojelu korkealla tasolla:

”Yritykset peräänkuuluttavat ennen kaikkea ns. yhden luukun periaatetta. Suunnanmuutos edellyttäisi eri lupajärjestelmien uudistamista yli hallintorajojen. Tarkastelun tulisi kattaa keskeiset ennakkovalvonnan elementit kuten kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin sekä luonnonvaroja, infrastruktuuria ja ympäristöä koskevat lupamenettelyt.”

Lupaprosessit tukossa

Nykyistä muutoksenhakua tulisi Räsäsen mukaan tarkastella kriittisesti. Viranomaisilla tulisi olla riittävät resurssit tärkeän palvelutehtävän hoitoon: toiminnan ”lopputuote” eli luparatkaisun valmistuminen on taattava mahdollisimman sujuvasti ja nopeasti.

”Nykytilanne on ideaalista kaukana ja investointien etenemisen kannalta kestämätön.  Muun muassa aluehallintovirastoissa on tällä hetkellä vireillä satoja ympäristölupahakemuksia, jotka koskevat uusia investointeja. Karkeasti voi arvioida, että 500 hanketta on jumissa hallinnon koukeroissa keskimäärin 4–5 vuotta. Erityisen ongelmallisia ovat hankkeet, jotka edellyttävät useamman luvan. Maa-ainesten otossa arkipäivää on lähes 10 vuoden lupasavotta.”

Ympäristönsuojelulain uudistuksesta lisää päällekkäisyyttä

Suomessa on juuri valmisteilla ympäristönsuojelulain uudistus, jonka tavoitteeksi hallitusohjelma on asettanut ympäristölupajärjestelmän selkeyttämisen. Käytännössä uudistus vie päinvastaiseen suuntaan; lain tulkinnanvaraisuudet ja päällekkäisyydet lisääntyvät. Uuden luontoarvosäännöksen on arvioitu pidentävän lupamenettelyn kestoa jopa 2 lisävuodella. Energia- ja materiaalitehokkuusehdotukset johtavat päällekkäisyyksiin yritysten vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten sekä EU:n päästökaupan kanssa.

Lisätiedot:
Asiantuntija Satu Räsänen
puh. 09-4202 2543
etunimi.sukunimi@ek.fi