Maaseudun yrittäjät keskimääräistä tyytyväisempiä kuntapäättäjiin

Maaseudulla toimivat pk-työnantajat ovat keskimääräistä tyytyväisempiä kuntapäättäjien toimintaan. Samalla mielipiteet kuitenkin jakaantuvat voimakkaammin kuin kaupungeissa, ilmenee EK:n tekemästä yrityskyselystä.

  • Harvaan asutulla maaseudulla 38 prosenttia ja ydinmaaseudulla 36 prosenttia oli tyytyväisiä kuntapäättäjien toimintaan. Tyytyväisten osuudet olivat kaupungeissa 25 prosenttia ja kaupunkien läheisellä maaseudulla 26 prosenttia.
  • Myös paikalliseen elinkeinopolitiikkaan oltiin maaseudulla tyytyväisempiä: hyvän arvosanan antoi 44 prosenttia ydinmaaseudun ja 41 prosenttia harvaan asutun maaseudun pk-yrittäjistä. Kaupungeissa ja kaupunkien läheisellä maaseudulla elinkeinopolitiikan arvioi hyväksi 35 prosenttia vastaajista.

 

EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen arvioi erojen johtuvan siitä, että maaseudulla yritysten ja päättäjien välillä on tiiviimpää vuorovaikutusta. Se vaikuttaa myös päätöksentekoon:

– Pienemmillä paikkakunnilla yrittäjät ja kuntapäättäjät tuntevat toisensa paremmin ja yhteistyö on luontevaa ja aktiivista. Tämän seurauksena myös yritysten tarpeet tiedostetaan herkemmin. Silloin myös lähtökohdat päätösten vaikutusarvioinnille ovat hyvät ja päätösten osumatarkkuus usein parempi.

Huovisen mukaan yrittäjien arviot ovat kuitenkin kokonaisuudessaan varsin kriittisiä riippumatta siitä, millaisella alueella yrittäjät toimivat. Lisäksi yrittäjien mielipiteet jakautuvat maaseudulla voimakkaammin kuin kaupungeissa:

– Pienissä yhteisöissä yrittäjien ja kuntapäättäjien läheiset suhteet saattavat joissain tapauksissa muodostaa myös haasteita alueen kehittämiselle. Näin silloin, jos ne johtavat päätöksenteossa liialliseen varovaisuuteen, tarpeellisten päätösten lykkäämiseen tai kokemukseen yksittäisten toimijoiden suosimisesta.

Analyysi perustuu EK:n Kuntaranking-tutkimuksen aineistoon, joka kerättiin vuodenvaihteessa. Kyselyyn vastasi yhteensä yli 2 200 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea ja eri toimialoilta. Vastaajista lähes 500 oli sellaisia, joiden yrityksen kotikunta sijaitsi ydin- tai harvaan asutulla maaseudulla.