Myyntiliidejä ja markkinatietoa Team Finlandin uudessa verkkopalvelussa

02.09.2016

Team Finland on koonnut marketopportunities.fi-palveluun markkinaoivalluksia kansainvälistä kasvua hakeville pk-yrityksille. Palvelussa on tarjolla suomalaisen pk-yrityksen liiketoiminnalle olennaista, markkinakohtaista tietoa niin konkreettisista kysyntätarpeista kuin pidemmän aikavälin markkinoiden muutosilmiöistä.

Team Finland -verkosto tuottaa ja jalostaa jatkuvasti tietoa eri kohdemarkkinoista ja niiden businessmahdollisuuksista, mutta tieto on ollut hajallaan.  Uusi marketopportunities.fi-sivusto tarjoaa tiedot nyt yhdellä alustalla. Palvelun sisältö tuotetaan Team Finland -organisaatioista Finpron, Tekesin ja ulkoasiainministeriön yhteistyönä. Palvelun käyttäminen on maksutonta.

Verkkopalveluun kootun sisällön merkitys ja relevanssi perustuvat Team Finland -organisaatioiden kansainvälisiin verkostoihin ja niiden markkinatuntemukseen, haastatteluihin sekä asiantuntijaselvityksiin.

– Pk-yrityksillä ei ole resursseja seurata avautuvia markkinamahdollisuuksia ympäri maailmaa. Palvelu auttaa suomalaisia yrityksiä tunnistamaan kansainvälistä kysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Verkkopalvelun lisäksi autamme yrityksiä henkilökohtaisesti tarttumaan heille relevantteihin aiheisiin Team Finland -palveluiden avulla. Kannattaa olla yhteydessä, jos löytää omaa yritystä koskevan oivalluksen, kannustaa Finpron toimialajohtaja Irma Patala.

Myös yrityksillä on mahdollisuus välittää sivustolle tietoa muille yrityksille kohdemarkkinoilla avautuvista konkreettisista businessmahdollisuuksista.

– Sivusto on tervetullut konkreettinen lisä Team Finland -palveluihin, ja sitä tulee kehittää eteenpäin tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Tavoitteena tulee olla ulottaa sivusto asteittain kattamaan myös maailmalla olevien suomalaisten yritysverkostojen ja kauppakamarien arvokas kokemus ja markkinatieto. Lisäksi esimerkiksi suomalaisille yrityksille kiinnostavien businesstapahtumien lisääminen kohdemarkkina- ja toimialakohtaisiin hakuihin palvelisi kansainvälistyviä pk-yrityksiä entistä tehokkaammin, sanoo EK:n asiantuntija Outi Ervasti.

Market Opportunities -sivusto on ottanut ensiaskeleensa ja sen kehitys jatkuu tulevaisuudessa. Pk-yritysten jatkuva palaute on ensiarvoisen tärkeää.

Palvelu löytyy osoitteesta: www.marketopportunities.fi

Lisätietoja:

  • Irma Patala, toimialajohtaja, Finpro, irma.patala(a)finpro.fi, p. 040 526 8682
  • Hetta Huittinen, viestintäpäällikkö, Finpro, hetta.huittinen(a)finpro.fi, p. 040 033 9597