Neuvottelut EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamisesta edelleen kesken

04.02.2014

Neuvottelut EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamisesta etenevät Brysselissä hitaasti. Tällä hetkellä Euroopan komission kunnianhimoinen tavoite on, että uudistuksesta päätettäisiin kuluvan vuoden loppuun mennessä. Jos tavoite ei toteudu, neuvotteluja jatkettaneen ensi vuonna.

Euroopan komissio julkaisi kaksi vuotta sitten ehdotuksen yleiseksi tietosuoja-asetukseksi. Sen tavoitteena on uudistaa EU:n tietosuojalainsäädäntöä.

Komission alkuperäinen aikataulutavoite oli, että lainsäädännön uudistuksesta päätettäisiin Brysselissä ennen toukokuisia europarlamenttivaaleja ja sen jälkeen olisi kahden vuoden siirtymäaika, ennen kuin uutta lainsäädäntöä olisi sovellettava esimerkiksi yrityksissä ja kunnissa. Neuvottelut Brysselissä etenevät kuitenkin hitaasti eikä komission alkuperäinen tavoite toteudu.

EU:n jäsenmaista koostuva neuvosto ei ole saavuttanut lainsäädännön uudistuksesta yhteistä näkemystä, ja Euroopan parlamentin käsittelyyn puolestaan vaikuttavat tulevat vaalit. Jotta lainsäädännön uudistus toteutuu, neuvoston ja parlamentin on ensin käsiteltävä komission ehdotus tahoillaan ja saavutettava sen jälkeen yhteinen näkemys uudistuksesta. Vasta silloin lainsäädäntöön tulevat muutokset ovat tiedossa.

Vertailun vuoksi voi todeta, että tällä hetkellä voimassa olevasta EU:n tietosuojadirektiivistä, joka komission ehdottaman uuden asetuksen olisi tarkoitus korvata, neuvoteltiin Brysselissä aikanaan noin viisi vuotta.     

EK: laaja lainsäädäntöuudistus valmisteltava huolellisesti

EK pitää tärkeänä, että EU:n tietosuojalainsäädännön uudistus valmistellaan huolellisesti. Kyse on erittäin laajasta uudistuksesta – eikä hosumalla synny laadukasta lainsäädäntöä.

Komission ehdotus on monin osin erittäin ongelmallinen. Jos lainsäädännön uudistus hyväksyttäisiin komission ehdottamassa muodossa, henkilötietojen suojasta säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin, henkilötietojen käsittelyä rajoitettaisiin nykyisestä ja käsittelyyn liittyviä velvollisuuksia lisättäisiin. Vaarana on, että lainsäädäntö vaikeuttaisi vastaisuudessa järkevää ja tehokasta tietojen käsittelyä esimerkiksi yrityksissä ja kunnissa.

Sen vuoksi komission ehdotusta on parannettava merkittävästi Brysselissä käytävien neuvottelujen aikana. Neuvotteluissa on saavutettava laadukasta ja toimivaa lainsäädäntöä, joka takaa hyvän tasapainon henkilötietojen suojan ja tietojen käsittelemisestä yhteiskunnassa saatavien hyötyjen välillä.

EK seuraa neuvotteluja ja viestii päättäjille parlamentissa ja neuvostossa suomalaisen elinkeinoelämän näkemyksiä.

 

Lue lisää:

Ehdotus tietosuoja-asetukseksi (KOM(2012) 11)

EU:n tietosuojadirektiivi (95/46/EY)

 

 

 

Lisätietoja:
Asiantuntija Niina Harjunheimo