Nuorisotakuu yhdistää eri hallinnonalojen toimet

22.04.2013

TE-hallinnon, opetus- ja kulttuurihallinnon ja kuntien lisäksi nuorisotakuu haastaa nuorten työelämään siirtymistä kohentaviin toimiin myös yritykset ja kolmannen sektorin. Yrityksillä on tärkeä rooli nuorten kesätyö-, työ- ja harjoittelupaikkojen tarjoajina.

Hallituksen nuorisotakuun tavoitteena on, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Palkkatukea Sanssi-kortilla

Nuorten työmahdollisuuksien lisäämiseksi TE-toimistot tukevat heidän rekrytointiaan palkkatuella. Tuen myöntämisedellytyksiä nuorten työllistämiseksi on lievennetty. Tukeen oikeutettu nuori saa TE-toimistosta Sanssi-kortin, jolla hän voi osoittaa tukikelpoisuutensa työnantajalle. Palkkatukea haetaan TE-toimistosta normaaliin tapaan.

– Tuilla ei juuri luoda uusia työpaikkoja, mutta oikein kohdennettuina ne voivat luoda nuorille väyliä työelämään, toteaa asiantuntija Mikko Räsänen EK:sta.

– Positiivista on, että TEM on ohjeistanut TE-toimistot vähentämään palkkatuen hakemiseen ja tukierien maksatukseen liittyvää byrokratiaa. Yrityksistä kantautuneiden tietojen mukaan parannusta on tapahtunut, joskin papereita edelleen tarvitaan ja monin paikoin hakemusten käsittely on ruuhkautunut, jatkaa Räsänen.

Joustavia siirtymiä koulutuksesta työelämään

Hallituksen kehysriihen päätösten mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriössä kohdistetaan lisäresursseja työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen. Tähän kuuluvat sekä ei-työsopimussuhteisen työssäoppimisen monipuolistaminen ja oppisopimuksena toteutettava koulutus. Nuorille luodaan oppisopimukseen ns. tuetun oppisopimuksen malli, jossa nuorille luodaan ei-työsopimussuhteinen ennakkojakso.

– Nuorten oppisopimuskoulutusta on mahdollista lisätä ensisijaisesti joustavilla siirtymillä ammatillisesta peruskoulutuksesta oppisopimukseen. Nuori voi siirtyä esimerkiksi kahden vuoden opintojen jälkeen kolmanneksi vuodeksi työpaikalle, toteaa koulutusasiantuntija Mirja Hannula EK:sta.

– Ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjonnan riittävyys on keskeinen keino vaikuttaa nuorisotakuun toteutumiseen,  muistuttaa Hannula.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma 20-29 -vuotiaille

Osana nuorisotakuuta käynnistyy määräaikainen nuorten aikuisten osaamisohjelma, jonka kohderyhmänä ovat 20–29-vuotiaille vailla perusasteen jälkeistä koulutusta olevat. Heitä on noin 110 000, ja heidän asemansa työmarkkinoilla on muita heikompi. Nuorten aikuisten osaamisohjelma on mahdollisuus myös työssä oleville hankkia lisäosaamista joko oppisopimuskoulutuksella tai valmistavassa koulutuksessa.

– Toimialoilla, joissa ammattitutkinto tai sen osa voi olla ensimmäinen perusasteen jälkeinen tutkinto, on nuorten aikuisten osaamisohjelma uusi mahdollisuus myös työnantajille sekä työssä olevien kouluttamiseen että uusien henkilöiden rekrytointiin, jatkaa Hannula.

Lisätietoja:
Asiantuntija Mirja Hannula
puh. 040 5002606
etunimi.sukunimi@ek.fi

Asiantuntija Mikko Räsänen
puh.040 7224100
etunimi.sukunimi@ek.fi

Lisätietoja työ- ja elinkeinoministeriön Nuorisotakuu -sivuilta
http://www.nuorisotakuu.fi/nuorisotakuu