Omavastuu loman aikana sairastumisessa –  katso EK:n ohjeistus

Kesälomien lähestyessä on hyvä palauttaa mieliin työntekijöiden omavastuu vuosilomalla sairastumisessa. Omavastuu koskee tilanteita, jolloin työntekijä sairastuu lomansa jo alettua.

Vuonna 2016 voimaan tulleen vuosilomalain muutoksen mukaan työntekijällä voi olla enintään kuusi omavastuupäivää kunakin lomanmääräytymisvuonna ansaitun vuosiloman aikana. Täysi kuuden päivän omavastuu tulee sovellettavaksi viiden viikon eli 30 arkipäivän vuotuiseen vuosilomaan.

Jos työntekijä on yhteensä yli kuutena päivänä loman tai sen osan aikana työkyvytön, hän voi siirtää lomaansa nämä kuusi päivää ylittävien päivien osalta. Ensimmäisen viikon työntekijä sairastaa siis tavallaan omaan piikkiinsä.

Omavastuu voi kulua myös yksittäisinä päivinä. Omavastuupäiviä voi kertyä sekä kesä- että talviloman ajalta.

Työntekijä voi olla työkyvytön esimerkiksi neljän lomapäivän ajan kesälomallaan ja kahden lomapäivän ajan talvilomallaan. Jos hän on vielä sen jälkeen työkyvytön talvilomapäiviensä aikana, hän voi siirtää nämä kuusi päivää ylittävät lomapäivät.

Omavastuu koskee vain tilanteita, jolloin sairastuminen tapahtuu vasta vuosiloman aikana. Sen sijaan se ei koske tilanteita, jolloin työntekijä sairastuu jo ennen lomaansa. Viimeksi mainituissa tilanteissa työntekijällä on oikeus siirtää ne lomapäivät, jolloin hän on lomallaan työkyvytön.

Lue tästä EK:n ohjeistus.