Opas pk-yrityksille: näin varaudut yritysvastuun EU-lainsäädäntöön

04.11.2022

Vastuullisuuden EU-sääntely etenee nyt isoin harppauksin. EK on julkaissut tiiviin oppaan, joka auttaa pk-yrityksiä varautumaan tulevaan sääntelyyn ja myös epäsuoriin bisnesvaikutuksiin. Pääset vartissa kartalle siitä, mitkä ovat ajankohtaisimmat lakihankkeet ja miten ne voivat heijastua yrityksesi kilpailukykyyn, kilpailutuksiin, rahoitukseen ja raportointiin.

EU:n kunnianhimoista vastuullisuussääntelyä ulotetaan vaiheittain erikokoisiin yrityksiin. EU:n yritysvastuulaki, kestävän rahoituksen taksonomia ja kestävyysraportoinnin direktiivi vaikuttavat jatkossa vähintään epäsuorasti suomalaisiin pk-yrityksiin:

  • Hiilijalanjäljen ja muiden ympäristökysymysten vaikutus tulee korostumaan, kun pk-yritykset neuvottelevat pankkien kanssa rahoituksesta. Siksi niiden on valmistauduttava rahoitusneuvotteluihin siten, että ne pystyvät esittelemään vastuullisuustoimiensa nykytilaa, mittareita, tulevia toimia ja tavoitteita.
  • Yhä useampi yritys velvoitetaan jatkossa raportoimaan tilinpäätöksen ohella myös kestävyysvaikutuksistaan. Pk-yritystenkin on varauduttava raportointivelvoitteiden laajentumiseen.
  • EU tulee asettamaan tiukentuvia vaatimuksia sille, kuinka suuryritykset varmistavat kansainvälisten toimitusketjujen vastuullisuutta. Tällä on suoria vaikutuksia niiden alihankkijoina toimiviin yrityksiin. Pärjätäkseen tarjouskilpailuissa – tai päästääkseen ylipäätään mukaan kilpailutuksiin – pk-yritysten on kyettävä osoittamaan toimintansa kestävyys eri tavoin.

Vartissa kartalle EU-sääntelyn etenemisestä

Nyt on oikea hetki aloittaa varautuminen tulevaan sääntelyyn. EK on laatinut suomalaisia pk-yrityksiä palvelevan tiiviin oppaan, joka auttaa pääsemään nopeasti kartalle olennaisimmista EU-lakihankkeista ja niiden vaikutuksista. Opas vastaa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat pk-yritysten kannalta tärkeimmät yritysvastuuta säätelevät EU-lait? Miten niihin kannattaa alkaa varautua?
  • Miten yritysvastuuta koskevat odotukset ja velvoitteet heijastuvat rahoituksen saatavuuteen, kilpailutuksissa pärjäämiseen ja työnantajamielikuvaan?
  • Kuinka saada vastuullisesta liiketoiminnasta kilpailuetua?
  • Entä jos aloitan vastuullisuustyön vasta nyt – miten pääsen liikkeelle?

Tutustu oppaaseen:
Vastuullisuuden EU-sääntely etenee – mihin pk-yritysten on varauduttava?