Osallistu kyselyyn kansainvälistymisestä ja kaupanesteistä – vastausaikaa 19.10. saakka

10.09.2012
  • Millaisia kansainvälistymissuunnitelmia yrityksellänne on?
  • Millaisia tavaroiden ja palvelujen vientiin tai tuontiin tai investointeihin liittyviä esteitä yrityksenne on kohdannut?

Tämänkaltaisiin kysymyksiin etsitään vastauksia Kansainvälistymis- ja kaupanestekyselyssä. Kyselyn toteuttavat yhteistyössä ulkoasiainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Finpro, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Keskuskauppakamari, Kansainvälinen kauppakamari ICC, Suomen Yrittäjät ja Kaupan Liitto.

Yrityksiltä saatua tietoa hyödynnetään suunniteltaessa toimia suomalaisyritysten viennin ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Kysely on osa Suomen taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelman toimeenpanoa.

Kilpailukyvyn kannalta on tärkeää pyrkiä poistamaan esteitä, joita suomalaisyritykset kohtaavat viennissä, tuonnissa ja investoinneissa. Mm. Venäjän WTO-jäsenyys ja EU:n useiden maiden kanssa käymät vapaakauppasopimusneuvottelut antavat uusia mahdollisuuksia ongelmien poistamiseen ja markkinoiden avaamiseen.

Kysely löytyy ulkoasiainministeriön sivuilta

Vastausaikaa on 19.10.2012 saakka.

Lisätietoja:
Asiantuntija Saila Turtiainen, EK, puh. 09 4202 2226, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ek.fi