Outotecin Pertti Korhonen: Työpaikkojen kato jatkuu

13.12.2013

Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen pelkää teollisten työpaikkojen lisäksi myös suunnittelun ja palveluiden siirtyvän vähitellen pois Suomesta.

 

– Ajamalla tahattomasti tai tietoisesti teollisten työpaikkojen ulosliputusta poliitikot ja ay-liike tuhoavat teollisen ytimen, jolle tulevaisuuden tuote- ja palveluinnovaatioiden pitäisi perustua. Olisi enemmän kuin katastrofi, jos meillä ei olisi edes palveluvientiä jatkossa, Korhonen varoittaa tuoreessa Prima-lehdessä.

Korhonen kehottaa suomalaisia katsomaan kansainvälisten luottoluokitusten ja kilpailukykyarvioiden ohi. Suomen suhteellinen kilpailukyky Ruotsin, Saksan ja Itä-Euroopan vahvojen teollisuusmaiden joukossa on heikentynyt usean vuoden ajan. Suomen vientitulot ja teolliset työpaikat vähenevät edelleen. Syynä vientiteollisuuden rapautumiseen Korhonen pitää ennen kaikkea epäonnistunutta teollisuuspolitiikkaa, joka ei ole kyennyt takaamaan valmistavalle teollisuudelle kilpailukykyistä ja ennakoitavaa ympäristöä.

– Energiapolitiikka on ollut linjatonta ja EU-direktiivien on annettu vääristää kilpailua. Yhä suurempi osa täällä suunnitelluista tuotteista valmistetaan esimerkiksi Puolassa, Korhonen mainitsee.

Osansa kritiikistä saa myös työmarkkinoiden keskitetty sopimusjärjestelmä, joka Korhosen mukaan on jäänne viime vuosituhannelta.

– Markkinatalouden pitäisi toimia työmarkkinoillakin. Olemme keskitetyin sopimuksin hinnoitelleet itsemme ulos kilpailusta. Tilanne pitää korjata paikallisesti sopimalla, yrityskohtaisesti, Korhonen vaatii.

Kolmen A:n konkurssi

Korhonen varoittaa Itä-Euroopan maiden olevan pian Suomea kilpailukykyisempiä muillakin kuin valmistavan teollisuuden aloilla, ellei uutta kasvun reseptiä löydy. Korhonen kehottaa luottamaan enemmän vapaaseen markkinatalouteen ja poistamaan turhaa sääntelyä. Kontrolloiva ja estävä järjestelmä on muutettava kannustavaksi ja mahdollisuuksia avaavaksi.

– Tämäkään ei riitä, mikäli julkista taloutta ei saada kuriin. Suurin syy suureen maariskiin on, ettei kansantaloutta kyetä panemaan kuntoon poliittisin päätöksin, vaikka suunta kohti katastrofia on ollut kaikkien nähtävillä jo pitkään. Tätä menoa AAA-Suomi ajautuu konkurssiin, Korhonen painottaa.

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen on Korhosen mielestä tehtävä nopeasti kymmeniä suuria ja pieniä päätöksiä työpanoksen kasvattamiseksi.

– Eläkeratkaisut on tehtävä nopeasti, pekkaspäivistä on luovuttava, työttömyysturvaa on heikennettävä ja työvoimakustannukset on palautettava kilpailukykyiselle tasolle, Korhonen luettelee.

– Nämäkään toimet eivät riitä siinä vaiheessa, kun suuret ikäluokat tarvitsevat hoiva- ja hoitopalveluita. Lisäksi on avattava työmarkkinoita ja houkuteltava osaavaa ja halukasta työvoimaa ulkomailta. Ei tänne kukaan halua tulla, pitää houkutella. Onneksi on Viro lähellä.

Lue koko juttu Prima-lehdestä 6/2013