Paikallinen sopiminen, kilpailukykysopimus ja luottamusmies

29.04.2016

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin uusista linjauksista paikalliseen sopimiseen. Perusidea on, että järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset saatetaan paikallisen sopimisen osalta samaan asemaan eli kaikilla yrityksillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Tämä merkitsee järjestäytymättömien yritysten sopimismahdollisuuksien laajentumista hyvin merkittävästi. Kilpailukykysopimus ei tuo velvollisuutta valita luottamusmiestä.

Onko jatkossa kaikissa yrityksissä oltava luottamusmies?

Kilpailukykysopimus ei tuo velvollisuutta valita luottamusmiestä. Ei silloinkaan, kun halutaan tehdä paikallisia sopimuksia. Paikallisia sopimuksia voidaan tehdä myös muiden kuin luottamusmiehen kanssa, useilla aloilla kaikki paikalliset sopimukset.

Pitääkö kaikki sopia ay-liikkeen valitseman luottamusmies kanssa?

Ei. Suuri osa asioista voidaan myös tulevaisuudessa sopia suoraan työntekijöiden tai muun henkilöstön edustajan kanssa.

Ovatko säännöt samat järjestäytymättömille ja järjestäytyneille työantajille?

Kilpailukykysopimuksen perusidea on juuri se, että järjestäytyneet ja järjestäytymättömät yritykset saatetaan paikallisen sopimisen osalta samaan asemaan ja niillä on samat oikeudet ja velvollisuudet. Tämä merkitsee järjestäytymättömien yritysten sopimismahdollisuuksien laajentumista hyvin merkittävästi.

Onko kilpailukykysopimuksesta salainen pöytäkirja, jossa mm. sovittaisiin jotain paikallisesta sopimisesta?

Ei. Se, mitä on sovittu, on luettavissa suoraan kilpailukykysopimuksesta.

Voiko järjestäytymätön työnantaja valita vaihtoehdon, ettei hän käytä työehtosopimuksen suomia oikeuksia, eikä siten myöskään joudu tes-järjestelmän velvoitusten piiriin?

Myös järjestäytymättömän yrityksen pitää noudattaa oman alansa yleissitovaa työehtosopimusta. Sitä kautta tes-velvoitteita tulee myös järjestäytymättömille yrityksille. Tältä osin ei ole tulossa muutoksia kilpailukykysopimuksen myötä. Luottamusmiespakkoa työehtosopimuksissa ei ole.

Tuleeko yrityksille pakko järjestäytyä, jos haluavat tehdä paikallisia sopimuksia?

Ei tule. Tulevaisuudessa samat säännöt koskevat sekä järjestäytyneitä että järjestäytymättömiä yrityksiä eli niillä on samat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen Nykyään järjestäytymättömät yritykset ovat huonommassa asemassa, koska ne eivät voi pääsääntöisesti tehdä työehtosopimusten mukaisia paikallisia sopimuksia.

Mikä olisi Elinkeinoelämän keskusliiton mielestä paras tapa edetä paikallisessa sopimisessa?

EK:n tavoitteena on ollut lakisääteinen paikallisen sopimisen vähimmäisalue. Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että kaikissa yrityksissä voitaisiin sopia paikallisesti mm. työajoista ja palkoista työehtosopimuksista riippumatta.

Miksi maan hallitus ei edennyt lakiteitse paikallisessa sopimisessa?

Palkansaajajärjestöt kytkivät paikallisen sopimisen ja kilpailukykysopimuksen yhteen. Hallitus myöntyi siinä tilanteessa palkansaajajärjestöjen vaatimuksesta ratkaisuun, jonka mukaan paikallinen sopiminen tulee ratkaista työehtosopimusteitse.

Mistä syystä paikallisesta sopimisesta on syntynyt kohu?

On syntynyt väärinkäsitys siitä, että yrityksiin olisi tulossa luottamusmiespakko tai että paikallinen sopiminen edellyttäisi aina luottamusmiestä. Kuten edellä on todettu, nämä huolet eivät pidä paikkaansa