Pakolliset energiakatselmukset – miten toteutetaan?

Eduskunnassa olevan uuden energiatehokkuuslain mukaan suuren yrityksen on tehtävä energiakatselmus 5.12.2015 mennessä ja sen jälkeen neljän vuoden välein. Laki ja sen asetukset tulevat voimaan tammikuun aikana ja niiden keskeisiä vaatimuksia käytiin läpi työ- ja elinkeinoministeriön infotilaisuudessa joulukuussa.

Energiakatselmus ei koske pk-sektorin yrityksiä. On kuitenkin huomioitava, että myös maan rajojen ulkopuolella olevan toiminta huomioidaan. Lisäksi mahdollinen suuren yrityksen omistusosuus voi tehdä pk-yrityksestä katselmoinnin kohteen. Liiketoiminta on hyvin monimuotoisesti järjestäytynyttä, joten energiavirasto joutuu linjaamaan tulkintaansa suuresta yrityksestä uuden lain tultua voimaan vuoden vaihteessa.

Yrityksen energiakatselmus on kohdistettava koko yrityksen tai konsernin Suomen rajojen sisäpuolella käytettyyn energiaan, ja siihen on sisällytettävä tietty määrä kohdekatselmuksia. Asetuksissa on määritelty energiakatselmuksen tekijän pätevyyksistä ja tarkemmin kohdekatselmusten määrästä ja sisällöstä. Tammi-maaliskuulla järjestetään ensimmäiset pätevyyskoulutukset ja tenttimahdollisuudet myös yritysten omille energiavastuuhenkilöille.

Lainmukaisesta yrityksen energiakatselmuksesta vapautuu kahdella tavalla: joko lähettämällä tiedon energiavirastoon sertifioidusta energiahallintajärjestelmästä ISO50001 tai sertifioidusta ympäristönhallintajärjestelmästä ISO14001 täydennettynä sertifioidulla Motivan luomalla energiatehokkuusjärjestelmällä ETJ+. Nämä sisältävät lain vähimmäisvaatimukset täyttävän energiakatselmuksen, mutta sen teettämisen aikataulu on lakia joustavampi.

Lain mukainen katselmointivelvoite on mahdollista täyttää olemalla mukana elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa ja ottamalla käyttöön energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+. Tällöin energiatehokkuusjärjestelmää ei tarvitse sertifioida, mutta energiavirasto tekee tarvittaessa pistokokeita näiden sopimusyritysten joukossa.

Koska direktiivin alkuperäistä määräaikaa on jo melkein puolet kulunut lain ja asetusten valmistelussa, on määräajan ylittävien kohtelussa löydyttävä joustoa. Kuluneen 20 vuoden aikana katselmuksia on tehty Suomessa 7 000, nyt vuoden aikana niitä olisi tehtävä 5 000. Yrityksissä kaivataankin lisää infotilaisuuksia ja malliesimerkkejä tulkinnoista.

Energiaviraston Juha Toivanen ottaa vastaan kysymyksiä, mieluiten sähköpostilla: juha.toivanen@energiavirasto.fi