Paremman sääntelyn tavoitteesta pidetään kiinni EU:ssa

Euroopan komissio lupaa pitää kiinni paremman sääntelyn tavoitteista. Elinkeinoelämä muistuttaa, että lainsäädännön pitää antaa yrityksille joustavat mahdollisuudet liiketoiminnan järjestämiseen. Hallinnollinen taakka on pyrittävä minimoimaan.

Tavoite paremmasta sääntelystä on kestoteema Brysselissä. Komissiolla on tarkoitusta varten muun muassa monivuotinen REFIT-ohjelma (Regulatory Fitness and Performance), jolla pyritään parantamaan EU-sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta.

Selkeä, vakaa ja ennakoitava sääntely tukee kasvua ja työllisyyttä.

Myös elinkeinoelämän eurooppalainen kattojärjestö BusinessEurope tähdentää olemassa olevan sääntelyn kriittistä tarkastelua sekä sääntelyn muokkaamista tehokkaammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Joissakin tilanteissa sääntelyn purkaminen kokonaan voi olla paras vaihtoehto.

Euroopan komission edustaja vieraili alkuviikosta BusinessEuropen paremman sääntelyn työryhmän tapaamisessa. Komissiosta vakuutettiin, että paremman sääntelyn tavoitteesta pidetään edelleen kiinni.

Komissio päivittää parhaillaan REFIT-tulostauluaan, joka käy läpi paremman sääntelyn hankkeita. Se on tyytyväinen myös EU-sääntelyä ja lakiehdotuksia arvioivien toimielinten, Regulatory Scrutiny Boardin ja REFIT-foorumin toimintaan.

Toisaalta komission edustaja myönsi, että julkiset kuulemiset ja vaikutusarvioinnit kärsivät ajoittain huonosta suunnittelusta ja laatijoidensa ennakkoasenteista.

Yritysten tarpeet huomioon

REFIT-foorumi, joka koostuu sidosryhmien ryhmästä ja jäsenmaiden hallitusten ryhmästä, aikoo laatia komissiolle suositukset siitä, millaisia ovat hyvä vaikutusarviointi ja julkinen kuuleminen.

Foorumi jatkaa myös suositusten antamista sille tehtyjen, EU-sääntelyn tehokkuuden ja vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävien aloitteiden pohjalta.

EK:n asiantuntija Hannu Ylänen kertoo, että REFIT-foorumin jäsenmaiden ryhmä teki hiljattain päätöksen, jonka mukaan sidosryhmien ryhmä voi valita vastaisuudessa tärkeimmät lainsäädäntöehdotukset, joita viedään eteenpäin sääntelyn yksinkertaistamiseksi tai purkamiseksi.

– Tämä on ilahduttava asia. Sen ansiosta elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita on mahdollista ottaa entistä paremmin huomioon EU-sääntelyä parannettaessa.

Ehdotuksia sääntelyn parantamiseksi voi tehdä edelleen komission verkkosivuilla. Jo tehtyihin aloitteisiin ja suosituksiin voi tutustua REFIT-foorumin sivuilla