Perheyrittäjät ovat alueisiin sitoutuneita, usein moninkertaisia kasvuyrittäjiä  

02.11.2023

Perheyritykset hakevat pitkäjänteistä kasvua, jota selittää taloudellisten motiivien rinnalla myös inhimilliset tekijät kuten isänmaallisuus, kotiseuturakkaus, vastuu työntekijöistä ja aiempien yrittäjäsukupolvien esimerkki. Kasvua haetaan myös yrityksiä ostamalla ja alkuperäisen perheyrityksen ympärille muodostuu usein vaikuttavia yritysryppäitä. Tiedot ilmenevät Perheyritysten liiton ja Omistajanvaihdosfoorumin teettämästä Perheyritysten kasvu ja jatkuvuus -tutkimuksesta.

Tutkimuksessa haastateltiin keskisuurten yli 50 henkilöä työllistävien ns. Mittelstand-kokoluokan perheyritysten omistajia ja johtoa. Tutkimuksen toteuttaneen Noren Oy:n toimitusjohtajan Mikko Leskelän mukaan perheyrittäjät katsovat vaikeissakin tilanteissa nykyhetken ja kriisien yli:

”Usein ulkopuolisen näkökulmasta perheyrityksen ratkaisu voi näyttäytyä epärationaalisena, mutta omistajaperheen kannalta esimerkiksi taloudellisesti tässä hetkessä huonompi päätös on pitkällä aikavälillä järkevin. Omistajat kehittävät yrityksiään pitkäjänteisesti.”

Myös Perheyritysten liiton johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen on samoilla linjoilla:

”Tutkimus vahvistaa näkemystä, että perheyritykset näkevät kasvun tärkeänä, mutta usein kasvu tarkoittaa muutakin kuin vain liikevaihdon tai työllisyyden kasvua. Tavoitteina voi olla lisäksi alueiden elinvoiman ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääminen tai pk-yrittäjyyden vahvistaminen omissa yritys- ja alihankintaverkostoissa.”

Monesti kasvu myös hajaantuu useampaan yritykseen ja ns. portfolioyrittäjyys on hyvin tyypillinen kasvuyrittäjyyden muoto perheyrittäjien parissa.

”Tässäkin tutkimuksessa nähdään, kuinka perheyrityksen ympärille muodostuu usein yritysryppäitä ja sama omistaja- tai omistajaperhe pyörittää useampaa yritystä samanaikaisesti. Silloin yritysryppään vaikutukset esimerkiksi työllisyyteen voivat olla yksittäistä yritystä suurempia ja omistaja kasvuyrittäjä vaikkei hänen yksittäinen yrityksensä kasvaisikaan”, tiivistää Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja Jari Huovinen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Käytännössä perheyrittäjät hakevat siis kasvua myös aloittamalla uusia yrityksiä, sijoittamalla potentiaalisiin kasvuyrityksiin tai ostamalla toimivia yrityksiä. Sen sijaan perintö- ja lahjaverotuksen koetaan hidastavan kasvua, koska veron maksu joudutaan rahoittamaan usein osinkojen avulla. Se taas kaventaa tehokkaasti perheyritysten kasvumahdollisuuksia.