Poliittiset lakot kasvattivat lakkojen määrää vuonna 2023

28.05.2024

Elinkeinoelämän keskusliiton tilastoimia työtaisteluita oli vuonna 2023 yhteensä 107. Työtaisteluiden määrää kasvattivat poliittiset lakot, joita ajoittui vuodelle 2023 yhteensä 62. Vuotta aiemmin työtaisteluja oli 41. Voimaantullut työrauhalain uudistus osoittautui tarpeelliseksi poliittisten lakkojen rajoittamiseksi. Alkuvuoden poliittiset lakot tulevat näkymään seuraavassa kuluvaa vuotta koskevassa työtaistelujulkaisussa.

Työtaisteluihin osallistuneiden määrä kasvoi yli 55 tuhanteen, kun vuotta aiemmin osallistuneita oli alle 9 tuhatta. Menetettyjä työpäiviä oli lähes 80 tuhatta. Vuotta aiemmin työpäivämenetykset kohosivat matalammasta työtaisteluiden ja osallistuneiden määrästä huolimatta lähes 190 tuhanteen.

Toteutuneista työtaisteluista lakkoja oli 85, joista laittomia oli 11. Lisäksi työtaistelu-uhista lakkoja oli 8, joista 1 laiton. Ilman poliittisia lakkoja puolet muista toteutuneista lakoista olisi ollut laittomia. Ruotsissa lakkoja oli viime vuonna ainoastaan 3, joista 1 oli laiton. Työrauhauudistuksen laittomien lakkojen hyvityssakkojen korotukset tulevat tarpeeseen työrauhan säilyttämiseksi.

EK ja sen jäsenliitot keräävät tiedot jäsenyrityksissä tapahtuvista työrauhahäiriöistä työtaistelutilastoa varten. Aineiston käsittelyssä ja tilaston laadinnassa noudatetaan tilastolakia. Tiedot työtaisteluista ja työtaistelu-uhista toimitetaan Tilastokeskukselle virallista työtaistelutilastoa varten. Tilastokeskus julkaisee vuotta 2023 koskevat työtaistelutilastot 31.5.2024.

EKn tilastoimat työtaistelut vuonna 2023