Protektionismi voimistuu, valopilkkuja Brasiliassa

04.09.2013

EU-komissio on julkaissut raportin protektionismin etenemisestä. Toisaalta Brasilia on ilmoittanut peruvansa viimeisen vuoden aikana tehtyjä tullinkorotuksia Suomelle tärkeillä tuotealueilla.

EU-komissio on juuri julkaissut G20-kokoukselle osoitetun raportin, joka kertoo protektionismin jatkuvasta lisääntymisestä. Viimeisen vuoden aikana komissio on rekisteröinyt 150 uutta kauppaa rajoittavaa toimenpidettä.  Pääosin uudet esteet ovat tuontitulleja tai vaatimuksia paikallisten tuotteiden suosimiseksi erityisesti julkisissa hankinnoissa.

Samaan aikaan Brasiliasta kuuluu vastakkaisia uutisia. Brasilia on vastikään päättänyt olla uusimatta viime syksynä voimaan tullut säädöstä, joka korotti maan ulkotulleja sadan tariffinimikkeen osalta. Vajaan vuoden ajan voimassa olleet korotukset ehtivät vaikeuttaa Suomen Brasilian-vientiä. Useiden koneiden,  laitteiden, papereiden ja kartonkien, terästuotteiden ja lääkinnällisten laitteiden  tullit nousivat jopa 25%:iin. Nyt niiden tullit palautuvat siis vuoden 2012 syyskuun tasolle.

Brasilia on lisäksi vastikään perunut helmikuussa julkistamansa suunnitelman korottaa ulkotulleja sadan muun tariffinimikkeen osalta. Tämän suunnitelman toteutuminen olisi korottanut monen Suomen vientituotteen tulleja 25–35%:iin. Euromääräisesti merkittävimmät vaikutukset olisivat koskeneet Brasilian-viennissä olennaisia metsäteollisuuden koneita ja laitteita.

Suomalaisvienti hyötyy myös Brasilian kesä-elokuussa julkistamista päätöksistä madaltaa tiettyjen investointihyödykkeiden tulleja 14%:sta 2 %:iin vuoden 2014 loppuun saakka. Päätökset koskettavat mm. nostolaitteita, metsäkoneita, kaivos- ja metalliteollisuuden koneita ja laitteita sekä mittauslaitteita.

Tulevaisuus näyttää, ennakoivatko nämä toimet laajempaa käännöstä Brasilian kaupan esteiden purkamiseksi.

Lisätiedot:
Johtava asiantuntija Simo Karetie, EK, puh. 040 837 5431, etunimi.sukunimi@ek.fi