REACH ulottuu moneen yritykseen

17.06.2014

EU:n kemikaaliasetus REACH on edennyt kolmanteen rekisteröintivaiheeseensa. Kemikaaliasetuksen mukaan yrityksen on rekisteröitävä kaikki tuotannossa käyttämänsä aineet, joita se valmistaa tai tuo EU-alueen ulkopuolelta yli tonnin vuodessa.

Kemianteollisuus ry on huolissaan, sillä yrityskentällä on rekisteröintien osalta hiljaista. Euroopan kemikaalivirasto ECHA on tähän mennessä ottanut vastaan kaiken kaikkiaan 37 000 kemikaalirekisteröintiä. Koossa on kuitenkin vasta osa, sillä ECHA odottaa kaksin-, jopa kolminkertaista määrää rekisteröintejä.

– Rekisteröintejä odotetaan tulevan ainakin 70 000, joidenkin ECHA:n arvioiden mukaan jopa 90 000, Kemianteollisuus ry:n johtaja Juha Pyötsiä kertoo.

Toistaiseksi hiljaista

REACH-asetuksen piiriin kuuluvat kemikaalit on rekisteröitävä toukokuun 2018 loppuun mennessä. Yhdestä aineesta tehdään yksi päärekisteröinti. Kaikki samaa ainetta valmistavat ja maahantuovat yritykset ovat lisäksi velvollisia toimittamaan aineesta teknisen rekisteröinnin, jossa viitataan aineen ominaisuustietojen osalta päärekisteröintiin.

Juha Pyötsiä muistuttaa, että neljän vuoden päässä häämöttävä rekisteröintien takaraja voi kuulostaa kaukaiselta, mutta rekisteröintiprosessi voi kestää parikin vuotta.

– Aikaa menee jo rekisteröintiryhmän kokoamiseen ja pelisääntöjen määrittämiseen.

Kemianteollisuus ry on tarjonnut yrityksille koulutusta, jotta REACH-asetuksen vaatimia toimenpiteitä ymmärrettäisiin paremmin. Tähän asti yritykset ovat kuitenkin tarttuneet koulutusmahdollisuuksiin nihkeästi.

REACH-järjestelmä tuli voimaan vuonna 2007 ja kemikaalien rekisteröinnit on määrä suorittaa ennen 1.6.2018.

REACH-järjestelmä tuli voimaan vuonna 2007 ja kemikaalien rekisteröinnit on määrä suorittaa ennen 1.6.2018.

Moni ei tiedä rekisterivelvollisuudestaan

REACH:in kolmas vaihe koskee suurta yritysjoukkoa. Asetus koskee paitsi sellaisenaan tai seoksissa käytettäviä aineita, joissain tapauksissa myös esineissä olevia aineita.

Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä kertoo, että kemikaalien valmistajat tunnistavat yleisesti rekisteröintivelvollisuutensa.

– Joukossa saattaa kuitenkin olla esimerkiksi pieniä maahantuojia, jotka eivät tiedä olevansa tekemisissä rekisteröitäviin kuuluvien kemikaalien kanssa.

Yritys saattaa myös olla haluton rekisteröimään käyttämäänsä ainetta.

– Pienivolyymisten tuotteiden ollessa kyseessä REACH:iä ei välttämättä nähdä riittävän hyvänä investointina. Esimerkiksi lentoteollisuudessa ollaan huolissaan siitä, jos heiltä poistuu tärkeitä aineita, Leppä kertoo.

Kerrannaisvaikutukset pahimmillaan hyvin suuret

REACH vaikuttaa kemianteollisuuden ohella lukuisiin eri toimialoilla toimiviin yrityksiin, jotka ovat kemikaalien jatkokäyttäjiä. Timo Leppä huomauttaa, että asetuksen kerrannaisvaikutukset voivat olla hyvin suuret koko suomalaiselle teollisuudelle.

– Jos rekisteröintejä ei saada tehtyä ajallaan, rekisteröintivelvollisten aineiden käyttö muuttuu laittomaksi.

Käyttökiellossa olevat aineet puolestaan aiheuttaisivat Lepän mukaan yrityksille hankaluuksia.

– Jos reseptistä tippuu ainesosia, tuote on suunniteltava uudestaan, Leppä toteaa.

Tukalien tilanteiden välttämiseksi Kemianteollisuus ry:stä toivotaan yritysten selvittävän rekisteröintivelvoitteensa ja käynnistävän rekisteröintiprosessinsa ajoissa.

Lisätietoa REACH-asetuksesta Euroopan kemikaaliviraston sivuilta

 

Teksti: Mari Lehtonen, kuvat: Dora Cheffi-Arab/Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Kemikaalineuvottelukunta