Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja vuonna 2020 keskimäärin 9 päivää

EK:n työaika- ja poissaolotiedustelun mukaan EK:n jäsenyritysten keskimääräinen säännöllisenä työaikana tehty työaika oli vuonna 2020 noin 1562 tuntia eli noin 208 päivää. Mikäli mukaan lasketaan myös ylityöt, kasvaa tehdyn työajan määrä 210 päivään. Sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli vuonna 2020 keskimäärin yhteensä 9 päivää. EK:n jäsenyritysten keskimääräinen sairauspoissaoloprosentti vuonna 2020 oli 3,8. Sairauspoissaoloprosentti kuvaa sairaus- ja tapaturmapoissaolojen prosentuaalista osuutta teoreettisesta säännöllisestä työajasta.

Toimialaoittain tarkasteltuna eniten sairauspoissaoloja vuonna 2020 oli teollisuuden työntekijöillä, joiden sairauspoissaoloprosentti oli keskimäärin 5,7. Teollisuuden toimihenkilöiden sairauspoissaoloprosentti oli keskimäärin 1,7 ja palvelualoilla toimivien henkilöiden 3,7.

Perhevapaita ja sairaan lapsen hoitoon liittyviä vapaita pidetään eniten naisvaltaisilla toimialoilla eli finanssialalla, elintarviketeollisuudessa ja kaupan alalla. Kokonaisuudessaan naisilla oli keskimäärin noin 5 kertaa enemmän perhevapaisiin ja sairaan lapsen hoitoon liittyviä poissaoloja kuin miehillä.

Tiedustelun tarkemmat tulokset löytyvät oheisista liitteistä:

EK:n työaika- ja poissaolotiedustelu 

Taulukko 4. Työaika ja poissaolot eri aloilla vuonna (prosentteina teoreettisesta säännöllisestä työajasta) 

Taulukko 5. Työaika ja poissaolot eri aloilla vuonna 2020 (tunteina henkilöä kohti)

EK:n työaika- ja poissaolotiedustelu toteutetaan kerran vuodessa. Vuotta 2020 koskevaan tiedustelun tulokset kattavat noin 260 yrityksen tiedot. Nämä yritykset työllistävät noin 130 000 palkansaajaa.