Skenaariotyön tulokset EK:n jäsenyritysten käyttöön

09.06.2022

Euroopassa puhjennut sota ja maailmantalouden päällekkäiset kriisit asettavat suomalaisyrityksille poikkeuksellisia vaatimuksia. EK:n Yrittäjävaltuuskunnan aloitteesta syntynyt skenaarioraportti auttaa eritoten pk-yrityksiä varautumaan niin synkkenevän sotatalouden kuin optimistisemman kasvun vaihtoehtoihin.

Suomalaiset yritykset ja niiden omistajat hakevat paraikaa keinoja, joilla selvitä talouden ja turvallisuuden kriisioloissa. EK on laatinut Yrittäjävaltuuskuntansa aloitteesta skenaarioraportin, joka auttaa eritoten pk-yrityksiä tunnistamaan uuden maailmantilanteen vaatimuksia, vahvistamaan varautumistaan sekä tarttumaan myös markkinoilla avautuviin mahdollisuuksiin.

Skenaariot perustuvat olettamukseen, että Suomi etenee Natoon, maailmankaupan turbulenssi jatkuu ja Venäjä säilyy pitkään epävarmana toimintaympäristönä. Nämä yksistään luovat sopeutumisen tarvetta. Varsinaisia skenaarioita on kolme:

  • Synkimmässä sotatalouden skenaariossa Ukrainan sota pitkittyy ja epävakaudet syvenevät muuallakin Euroopassa. Myös Suomen turvallisuustilanne vaikeutuu olennaisesti. Poikkeusolot heijastuvat voimakkaasti yritysten toimintamahdollisuuksiin.
  • Epävarmuuden ajassa maihin ja talouksiin kohdistuu erilaisia ristikkäisiä muutospaineita, jotka pakottavat yritykset luovimaan kasvavassa epävarmuudessa. Suomi jatkaa kulkuaan hitaan näivettymisen tiellä.
  • Optimistisimmassa uudessa vaihteessa Ukrainan sota saadaan päättymään ja jälleenrakennus alkaa. Suomessa ja Euroopassa kyetään tekemään tarvittavia rakenteellisia uudistuksia. Luottamus tulevaan saa taloudenkin kasvamaan ripeästi.

Skenaarioiden ohella raportti sisältää tarkistuslistoja, jotka auttavat pk-yrityksiä vastaamaan liiketoimintansa riskeihin eri toiminnoissa. Riippumatta tulevista kehityskuluista, yritysturvallisuus vaatii lisää huomiota tulevina kuukausina. Rahoitus ja maksuvalmius on varmistettava kustannusten ja korkojen noustessa. Energiamurros haastaa nopeuttamaan irrottautumista fossiilisesta energiasta. Henkilöstön hyvään johtamiseen on panostettava aiempaakin enemmän, unohtamatta yrittäjän omaa jaksamista. Akuuteissa kriisitilanteissa tarvittavien asiantuntijapalveluiden saatavuus on varmistettava hyvän sään aikana.

EK:n Yrittäjävaltuuskunnan varapuheenjohtajan Sami Ension (Innofactor) mukaan skenaariohanke tulee isoon tarpeeseen:

”Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei usein ole resursseja laatia skenaarioanalyyseja. Strategian päivittäminen muuttuneessa tilanteessa on kuitenkin meille aivan yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää, kuin suuryrityksille. EK on tehnyt erinomaista työtä skenaarioiden laadinnassa. Meillä Innofactorilla aion hyödyntää niitä strategiatyössämme niin johtoryhmässä kuin hallituksessa.”

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies uskoo suomalaisen yrityskentän kykyyn reagoida ja sopeutua muutoksiin:

”Päättäjien tehtävänä puolestaan on kehittää toimintaympäristöä siihen suuntaan, että yrityksille annetaan tilaa uudistua. Esimerkiksi työelämän pelisääntöjä tulee kehittää niin, että se mahdollistaa entistä paremmin paikallisen sopimisen yritystasolla. Rahoitussääntelyssä tarvitaan erityistä malttia, sillä sääntelyn kiristyminen näkyisi ennen kaikkea pk-yritysten rahoituksen saatavuudessa ja sitä kautta työllisyydessä ja kasvussa.”

EK:n skenaariot 2022 – polkuja tulevaisuuteen -raportti löytyy osoitteesta www.ek.fi/skenaariot

Webinaari skenaarioista 10.8.