STM:n palkkojen pakkojulkisuutta koskevat esitykset täysin käsittämättömiä

13.04.2021

Helsingin Sanomat uutisoi tiistaina 13.4. sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tasa-arvoyksikön ajamista esityksistä palkka-avoimuutta koskevaksi lainsäädännöksi. EK on tyrmistynyt STM:n esityksistä.

Helsingin Sanomien mukaan STM ajaa työntekijöille oikeutta saada työkaverinsa tarkat palkkatiedot ilman tämän suostumusta. Työntekijä saisi tiedot suoraan työnantajalta aina, kun hän vain ilmoittaisi tietopyyntönsä perusteeksi oman epäilynsä siitä, että häntä syrjitään palkkauksessa sukupuolensa perusteella. Työnantaja ei voisi kieltäytyä luovuttamasta palkkatietoja, vaikka esimerkiksi tietäisi pyynnön todelliseksi syyksi uteliaisuuden.

Luottamusmiehille STM puolestaan haluaa oikeuden saada työpaikan työntekijöiden palkkatiedot riippumatta siitä, edustaako luottamusmies näitä työntekijöitä vai ei. Luottamusmiehellä olisi oikeus työntekijöiden palkkatietoihin muissakin tilanteissa kuin syrjintää epäillessään.

EK:n tasa-arvoasiantuntija Katja Leppänen kommentoi Helsingin Sanomien paljastamia STM:n esityksiä näin:

  • STM:n tasa-arvoyksikkö näyttää ajavan Suomeen Euroopan pisimmälle menevää pakollista palkka-avoimuutta koskevaa lainsäädäntöä. Missään muussa EU-maassa ei ole näin rajua palkka-avoimuuslainsäädäntöä. Myöskään EU:n komission tänä keväänä esittämässä direktiiviehdotuksessa palkkojen läpinäkyvyyden parantamiseksi ei ole vastaavia ehdotuksia.
  • STM:n esitysten mukainen pakollinen palkka-avoimuus ei todennäköisesti johtaisi työpaikkojen ilmapiirin parantumiseen, vaan päinvastoin kateuden ja uteliaisuuden lisääntymiseen. Pakollinen palkka-avoimuus voisi myös johtaa palkkojen epäreiluun tasapäistämiseen, kun työnantajat eivät enää uskaltaisi palkita työntekijöitään heidän henkilökohtaisesta osaamisestaan ja suoriutumisestaan perusteettomien palkkasyrjintäriitojen pelossa.
  • STM:n haluamat tiedonsaantioikeudet rajoittaisivat merkittävällä tavalla ja ilman perusteltua välttämätöntä syytä perustuslaissa säädettyä yksityisyyden suojaa. EK:n Taloustutkimuksella vuonna 2019 teettämän gallupin mukaan noin 2/3 työikäisistä vastustaa palkkatietojensa antamista ilman suostumusta työkaverilleen.

EK muistuttaa, että syrjintää epäiltäessä työntekijällä on jo nyt oikeus saada työkaverinsa tarkat palkkatiedot siten, että luottamusmies pyytää niitä tasa-arvovaltuutetun kautta. Palkkatiedot on annettava niitä pyytäneelle, jos tasa-arvovaltuutettu katsoo, että työntekijän syrjintäepäily on perusteltu.

EK katsoo, että puolueettoman viranomaisen eli tasa-arvovaltuutetun harkinnan kautta tapahtuva palkkatietojen saaminen on oikea ja perusteltu tapa edetä syrjintäepäilytilanteissa. Tämä estää esimerkiksi pelkästään uteliaisuuteen perustuvat palkkatietopyynnöt.