Suomessa on vain alle 1 000 yrittäjien omistamaa Mittelstand-yritystä

31.05.2024

Suomen hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite tuplata yrittäjävetoisten Mittelstand-yritysten määrä, koska ilman niitä kansantalouden kasvukäänne ei onnistu. Tilastokeskuksen luvut osoittavat, että yrittäjävetoisia keskisuuria työnantajayrityksiä on Suomessa oletettuakin vähemmän – vain vajaa 1 000.

EK:n tilaama ja Tilastokeskuksen toteuttama selvitys osoittaa, että yrittäjävetoisia 50 – 499 hengen yrityksiä on Suomessa alle 1 000 kappaletta (henkilötyövuosina laskettuna).

Luku on siis vielä pienempi kuin EK:n tähän asti käyttämä suuruusluokka 1500 kappaletta, joka on perustunut yrityskyselyihimme. Eroa selittävät menetelmäerot, kuten EK:n käyttämä hieman laajempi määritelmä: lukuumme sisältyy suoraan yrittäjien omistuksessa olevien yhtiöiden lisäksi myös yrittäjävetoisten perheyritysten omistamia Mittelstandeja.

Niin tilastot kuin EK:n yrityskyselytkin kertovat samasta kehitystrendistä: mitä isommaksi pk-yritys kasvaa, sitä harvemmin se on enää kasvollisen yrittäjän omistuksessa. Tilastokeskuksen luvut ovat seuraavat:

  • Alle 10 hengen mikroyrityksistä 86 prosenttia on yrittäjävetoisia
  • 10–49 hengen yrityksissä vastaava osuus on 64 prosenttia
  • Kun yritykset ovat nousseet yli 50 hengen Mittelstand-kokoluokkaan, on niistä yrittäjävetoisia enää 27 prosenttia.

Tavoitteeksi 1 500 uutta Mittelstandia

Suomen hallitus on sitoutunut tuplaamaan yrittäjävetoisten Mittelstandien määrän.  Tuplaamistavoite on syytä sitoa EK:n käyttämään laajempaan Mittelstand-määritelmään siten, että Suomessa olisi vuonna 2030 vähintään 3 000 yrittäjien tai perheyritysten omistamaa keskisuurta Mittelstand-työnantajayritystä.

Miksi Suomi sitten tarvitsee kipeästi lisää keskisuuria pk-yrityksiä? Siksi että Mittelstand-yritysten kansantaloudellinen vipuvaikutus on valtava. Niiden osuus yrityskannasta on alle prosentti, mutta osuus yksityisistä työpaikoista on reilusti yli neljänneksen ja liikevaihdosta lähes kolmannes.

Erityisen hyödyllisiä ovat yrittäjien tai perheyritysten omistamat Mittelstandit, korostaa johtava asiantuntija Jari Huovinen.

”Yrityskyselyt osoittavat selkeästi, että yrittäjien ja perheyritysten omistamat Mittelstandit ovat yleensä merkittävästi kasvu- ja vientihakuisempia kuin työnantajat keskimäärin. Niissä on paljon muutakin arvokasta. Kyse on tyypillisesti kotimaisessa omistuksessa olevista pitkän linjan työnantajista, jotka kannattelevat oman paikkakuntansa työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa läpi vaikeimpienkin suhdanteiden. Myös verkostovaikutus on olennainen: Mittelstandit ovat tärkeitä veturiyrityksiä, jotka auttavat omia alihankkijoitaan mukaan kasvuun.”

Kattavin ja paras tilannekuva muodostuu Huovisen mukaan tarkastelemalla yrityskyselyjä ja tilastoja rinnakkain:

”Tilastokeskus on ottanut merkittävän askeleen omistajuus- ja yrittäjyystilastojen kehittämisessä, kun se on tuottanut laatuaan ensimmäisen suuntaa-antavan Mittelstand-tilaston. Ajankohta on äärettömän oivallinen, kun työ- ja elinkeinoministeriössä paraikaa laaditaan kasvuyrittäjyyden ohjelmaa keskisuuren yrityssektorin vahvistamiseksi.”

Tutustu yrittäjävetoisten Mittelstandien tunnuslukuihin.