Suurlähetystöiltä ja Business Finlandilta tukea digitalisaation ja ilmasto-osaamisen vientiin

03.06.2021

EK on pilotoinut ulkoministeriön kanssa uutta toimintamallia, jonka tavoitteena on saada suomalaiset yritykset tehokkaasti mukaan Euroopan jälleenrakennusmarkkinoille. Toimintaa jatketaan koko Team Finland -verkoston voimin: Business Finland hakee asiakasyrityksilleen uusia vientimahdollisuuksia, joita EU-elvytysrahoituksen myötä avautuu.

Suomalaisyrityksille avautuu ainutlaatuisia uusia vientimahdollisuuksia, kun EU-maat valmistautuvat investoimaan EU:n tarjoamaa mittavaa elpymisrahoitusta. Mikä parasta, elpymisrahoitus tulee suurelta osin kohdentaa ilmastoparannuksiin ja digitalisaatioon, joissa suomalaisilla on eturivin osaamista.

EK:n Digital Game Changers -innovaatiohankkeessa tunnistettiin tähän liittyen tarve aivan uudenlaiselle vienninedistämiselle. Suomalaisyritykset tarvitsevat kustakin EU-jäsenmaasta täsmätietoa siitä, kuinka niiden on mahdollista päästä tehokkaasti mukaan tuleviin EU-rahoitteisiin kilpailutuksiin ja julkisiin hankintoihin.

Lähetystöt tarjoavat tutkakuvaa kohdemaan elpymisrahoituksesta

Ulkoministeriössä tartuttiin EK:n yhteistyöehdotukseen. Yhdessä Digital Game Changers -yritysten kanssa ryhdyimme pilotoimaan EU-maiden suurlähettiläiden ja yritysverkoston välistä yhteistyötä.

Lähetystöjen keskeiseksi tehtäväksi muodostui tiedonkeruu koskien kohdemaan kansallista suunnitelmaa EU-elpymisrahan käytöstä: millaisille digi- ja ilmastohankkeille kussakin maassa on kysyntää, mitä jo nyt suunnitellaan toteutettavaksi ja mitä kanavia pitkin yritykset pääsevät mukaan tarjouskilpailuihin. Tämän tiedon avulla on tehty match makingiä eli tunnistettu juuri ne suomalaisen yritysverkoston toimijat, joiden osaaminen vastasi parhaiten kunkin maan kysyntään.

Digital Game Changers -hankkeen vientiponnistelut kohdistuivat muun muassa vähähiilisiin energiajärjestelmiin. EU-jäsenmaissa kypsyy mittavaa kysyntää kehittyneille suomalaisille kokonaisratkaisuille, joilla voidaan siirtää kokonaisia kuntia tai infrastruktuureja fossiilista uusiutuvaan energiaan. Lupaavia päänavauksia on saatu esimerkiksi Irlannissa, jossa Suomen suurlähetystö ja Business Finland ovat edistäneet johtavien suomalaisten energia- ja teknologiayritysten kaukolämpöhanketta.

Suurlähettiläät ja Business Finland yritysten vientikumppaneina

Yritysten arviot ulkoministeriön antamasta tuesta ovat poikkeuksetta kiittäviä, iloitsee EK:n johtaja Riikka Heikinheimo.

– Lähetystöjen palvelussa on yhdistynyt käytännönläheinen markkinatieto sekä arvokkaat kontaktit ja neuvottelutuki. Suurlähetystöjen rooli on ollut aivan olennainen, kun kohdemaan päättäjä on haluttu saada lämpenemään suomalaiselle vaihtoehdolle isoissa investoinneissaan. Pilotti on myös osoittanut, kuinka ketterästi Team Finland -verkosto tarvittaessa uudistuu muuttuvien tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Digital Game Changers -hanke on synnyttänyt hienoa yhteistyötä Team Finlandin ja yksityisen sektorin kanssa, arvioi ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Olli Kantanen:

– Tiivis vuorovaikutus yrityskentän kanssa auttaa lähetystöjämme hahmottamaan suomalaisyritysten konkreettista tarjoamaa ja vienninedistämistarpeita Euroopan uudessa markkinatilanteessa. Seuraamme jatkossakin tarkkaan jäsenmaiden elpymishankkeita ja kansallisia investointisuunnitelmia, jotta pystymme auttamaan yrityksiä pääsemään niihin kiinni.

EU-maiden jälleenrakennusmarkkinoiden mahdollisuudet ovat vahvasti myös Business Finlandin fokuksessa, kertoo sen kansainvälistymispalveluista vastaava johtaja Risto Vuohelainen.

– Meillä on käytössä tehokas prosessi markkinamahdollisuuksien löytämiseen ja yritysten aktivoimiseen. Nyt jälleenrakennusvaiheen käynnistyessä siitä otetaan kaikki tehot irti. Asiantuntijamme Suomessa ja kohdemaissa perkaavat yhdessä Suomen edustustojen kanssa eri maiden investointisuunnitelmia EU-rahoitukselle.

Helppona ensimmäisenä yhteydenottopisteenä Risto Vuohelainen vinkittää Team Finlandin yhteistä marketopportunities.fi-sivustoa.