Digital Game Changers: Suomelta ratkaisut vähähiiliseen digiyhteiskuntaan

17.05.2021

Koronakriisin keskellä käynnistetyssä yhteishankkeessa haettiin eväitä siihen, kuinka suomalaisyritysten on mahdollista selvitä voittajina markkinoiden uusjaossa. Parhaimmillaan yrityksemme pystyvät ratkaisemaan rinnakkain digitalisaation ja ilmastonmuutoksen haasteita. Jälleenrakennuskysynnän  vienti-ikkuna on hyödynnettävä täysillä!

EK käynnisti ensimmäisenä koronakeväänä Digital Game Changers -hankkeen, jonka osapuolina oli parikymmentä suomalaista kärkiyritystä ja alojensa markkinajohtajaa. Tavoitteena oli muodostaa yhteistä tutkakuvaa asiakastarpeiden, johtamisen, teknologian ja työnteon uusista suunnista. Ja ennen kaikkea löytää avaimia siihen, kuinka suomalaiset voivat olla etulinjassa vastaamassa näihin haasteisiin.

Suomelle on avautumassa historiallinen markkinaikkuna, alleviivaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

”Nyt on oikea hetki tähdätä siihen maailmanlaajuiseen kysyntään, joka syntyy digitalisaation ja ilmastonmuutoksen torjunnan risteyskohdassa. Digiteknologiat ovat keskiössä, kun siirrytään tuottamaan esimerkiksi vähähiilistä terästä tai puhdasta liikennettä.”

Kasvumahdollisuus tulee Häkämiehen mukaan hyödyntää koko elinkeinoelämän leveydeltä.

”Veturiyritykset ovat tärkeitä, mutta kukaan ei pysty ratkaisemaan vähähiilistä digiyhteiskuntaa yksin. Siihen tarvitaan kokonaisen ekosysteemin panos. Pk-sektorin kumppanit pitää saada viennin imuun mukaan.”

Digital Game Changers -hankkeen tuloksia ja jatkokehitysideoita

”First we take Vaasa, Oulu, Espoo – then we take Dublin”

Energia-alan yhteishankkeen tavoitteena on ollut tehdä vähähiilisyysratkaisuista Suomelle uusi vientituote. Hankkeessa on kehitetty ratkaisuja siihen, kuinka toteuttaa kaupunkien ja kuntien energiajärjestelmien täyskäännös eli fossiilisen energian korvaaminen uusiutuvalla sähköllä. Vaasan, Oulun ja Espoon pilottien jälkeen vähähiilisyysratkaisut skaalataan vientitoiminnaksi ensin Dublinissa ja sitten laajemmin Euroopassa. Tarve on valtava, sillä kaikissa EU-maissa joudutaan uudistamaan energiajärjestelmiä vuoden 2050 ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa mukana ABB, Fortum ja Clic Innovation sekä Fidelix, HögforsGST, Oilon, Oulun Energia, Single Wing Energy, Sumimoto, Vaisala, Valmet ja Vexve. Tutkimusosapuolina Ilmatieteen laitos, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja VTT.

EU-suurlähettiläiltä täsmätukea digivihreään vientiin

Suomalaisyritysten on tärkeää päästä mukaan julkisiin hankintoihin muualla Euroopassa, kun jäsenmaat käyttävät EU-elpymisrahaa digivihreisiin investointeihin. Tunnistimme tähän liittyen tarpeen uudenlaiselle vienninedistämispalvelulle, jota pilotoimme ulkoministeriön kanssa. Suomen lähetystöjen tehtävänä oli selvittää Digital Game Changers -yrityksiä varten, millaisiin digivihreisiin investointeihin eri EU-maissa valmistaudutaan elpymisrahoitusta käyttäen. Suurlähettiläät tarjosivat yrityksille myös neuvottelutukea ja ovien avausta. Jatkossa vastaavaa palvelua pääsee hyödyntämään Business Finlandin kautta.

Avain merilogistiikan edelläkävijyyteen: ratkaistaan datan jakamisen pullonkaulat

Datan tehokkaampi jakaminen on avainasemassa, jotta Suomi pysyy meriteollisuuden kärkimaana jatkossakin. Datasta ei kuitenkaan tällä hetkellä saada kaikkea hyötyä irti. Suomessa on syytä käynnistää pilotti, jossa datan jakamista kehitettäisiin aidossa satamaympäristössä. Samalla tulisi saada työn alle tekninen alusta, joka tukisi luottamuksellisen tiedon jakamista. Hankkeessa mukana ABB, Cargotec, DB Schenker, DIMECC – One Sea, VTT ja Wärtsilä.

Kolme menestystekijää terveysteknologian digiharppaukseen

Terveysalan digiloikan keskiössä on data ja siksi tarvitaan talkoita niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla luotettavien pelisääntöjen, teknologian ja yhteistyön vauhdittamiseksi. Suomelle tulee luoda keinot, joilla terveystietovarantojen ja testiympäristöjen hyödyntämistä pystytään parantamaan. Terveysdataa on myös päästävä hyödyntämään tehokkaammin eri lähteistä, mikä edellyttää rajapintojen ja standardien kehittämistä. Kolmas menestystekijä on hyvinvointidatan personointi. Tärkeää on myös vahvistaa Suomen brändiä terveysteknologian kärkimaana vientiponnistelujen tueksi. Hankkeessa mukana ONNI terveys, Orion, Oura Health ja Planmeca.

Tekoälyllä kohti parempaa suomenkielistä asiakaspalvelua

Korona siirsi kuluttajien asiointia ja ostamista digikanaviin, mikä on lisännyt tarvetta hyödyntää tekoälyä asiakaspalvelussa ja asiakastuessa.  Työryhmässä pureuduttiin tekoälyn mahdollisuuksiin asiakasymmärryksen ja sähköisen asiakaspalvelun kehittämisessä. Yritykset jakoivat kokemuksia ja sparrasivat hyviä käytäntöjä muun muassa chatbottien keskustelukyvykkyyden parantamiseksi, sisältöjen laajentamiseksi ja uusien tekoälylogiikkojen rakentamiseksi. Mukana hankkeessa Caruna, DB Schenker ja OP.

Tietoturvallinen johtaminen ja työnteko hybridimaailmassa

Kun korona kaatui päälle, monen työpaikan arjessa tehtiin digiharppaus lähes yön yli. Tässä työryhmässä selvitettiin, mitä muutos edellyttää johtamiselta. Keskeisenä johtopäätöksenä on kyberturvallisuuden korostuminen uudessa hybridityönteon ajassa – se on tärkeää saada yritysten ylimmän johdon agendalle. Työryhmä valmistelee digijohtamisen ja kyberturvan suosituksia, jotka julkistetaan kesäkuussa. Hankkeessa mukana ABB, Beweship, Cyberwatch, Danske Bank, DB Schencker, Ensto, Finnair, FISC, Fortum, F-Secure, Konecranes, Kreab, SOL, Staffpoint, Telia, Valmet ja VTT.

Teollisen 5G:n uudet edellytykset yhteiskunnan digitalisaatiolle

Koronasokki on johtanut samaan kuin edelliset kriisit: teknologiasta halutaan ottaa kaikki hyöty irti. Lisäksi varhaisemmat teknologiat ovat kypsyneet lähelle laajaa käyttöönottoa. Siksi teollinen 5G on ajankohtaisempi kuin koskaan: se on edellytys yhteiskunnan infrastruktuurin laajamittaiselle digitalisaatiolle niin teollisuudessa, liikenteessä kuin esimerkiksi terveydenhuollossa. Työryhmässä pohjustettiin 5G-läpimurroissa tarvittavia ekosysteemejä. Samoin haettiin ratkaisuja datatalouden bisnesmalleihin ja kumppanuuksiin. Hankkeessa mukana Cargotec, DB Schenker, Fortum, Konecranes, Nokia, Telia ja VTT.

Tallenne 17.5. webinaarista ”Digital leaps of the COVID year – Finnish pioneers share their findings”
Tallenne 18.5. webinaarista ”Korona digitalisoi työnteon – miten uudistan yrityksen johtamista?”