Talouskatsaus: Kansainvälinen kaupan kasvu heikkoa, mutta kasvu jatkuu maiden kotimarkkinoilla

19.12.2016

Kansainvälinen kauppa on hiipunut ja se kasvaa samaa vauhtia kuin maailman bkt:n volyymi, mikä on harvinaista. Kyse ei ole niinkään suhdanteista kuin maailman uudesta järjestyksestä niin voimasuhteiden kuin työnjaon osalta.

Amerikan dollarin vahvistui koronnostosta

USA nosti odotetusti 0,25 prosenttiyksikköä ohjauskorkoaan, mikä vahvisti heti valuuttakurssia. Nyt USD lähenee ns. pariteettia, missä yksi euro vastaa yhtä dollaria. USA:ssa odotukset voivat vahvistua, jos tuleva presidentti Trump tekee lupaamiaan kotimarkkinayrityksiä avittavia päätöksiä.

Suhdanneodotukset pysyneet melko vakaina

USA:ssa teollisuuden näkymiä luotaava ostopäälliköiden indeksi on hiukan yli strategisen 50 pisteen tason ja teollisuustuotannon kasvu on pysynyt lähellä nollaa. Kokonaistuotannon kasvu vahvistui kolmannella neljänneksellä ja kuluttajien odotukset ovat pysyneet verrattain vahvoina. Myös EU:n teollisuuden ja kuluttajien luottamusindikaattorit nousivat marraskuussa hiukan. Keskimääräinen kasvu jatkuu entiseen, melko vaatimattomaan tahtiin. Saksa on kasvun takuumiehenä, mutta monet hyvää vauhtia kipittäneet Itä- ja Etelä-Euroopankin maat ovat menettäneet osan vauhdistaan.

Pankkien riskit edelleen euroalueen riesana

Euroalueella rahapolitiikan varsinainen tiukentaminen ei ole vielä ajankohtaista. Sen verran EKP kuitenkin uskoo vakaaseen kehitykseen, että palasi lainojen osto-ohjelmassaan 60 mrd. euron tasolle. Inflaatio on edelleen alhainen. Monien suurten pankkien kohdalla epävarmoja lainoja on paljon. Erityisesti Italian pankkisektoria seurataan huolestuneena.

Suomenkaan vienti ei ole elpynyt ja kotimarkkinat vetävät taloutta

Suomessakin vain kotimarkkinat toistaiseksi vetävät: kulutuksen ohella investoinnit ovat nyt myös tärkeä kasvun lähde. Tilastolukuja on korjattu paremmiksi ja ennusteita on kohennettu. EK:n marraskuun suhdannebarometri oli kuitenkin vaisu. Teollisuuden näkymät kohosivat hiukan ja vallitseva suhdannetilanne pysyi heikkona. Rakentamisen näkymä heikkenivät selvästi ja palveluissakin odotukset himmenivät hiukan.