Tampere näyttää mallia yritysten ja korkeakoulujen yhteistyössä

12.05.2016

Tampereen kauppakamari, sen jäsenyritykset ja Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu pilotoivat parhaillaan uutta yhteistyömallia, Kampuskamaria. Opiskelijaryhmät voivat sen myötä toteuttaa harjoitustöitä yrityksiin. Yritysedustajat tuovat elinkeinoelämän todellisia haasteita pohdittaviksi opintojaksoille ja opiskelijat vierailevat yrityksissä.

Peer_Haataja

Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

– Pilotti on käynnistynyt hyvin, heti ensimmäiselle opintovuodelle mukaan lähti 40 yritystä, jotka tekevät yhteistyötä yli 20 opintojaksolla. Erityisen hienoa on, että mukana on myös pk-yrityksiä, joilla ei ole juurikaan aikaisempaa kokemusta korkeakoulujen kanssa tehtävästä yhteistyöstä, kertoo johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista.

Korkeakoulut ja yritykset verkostoyhteistyöhön

Myös Elinkeinoelämän keskusliitto näkee korkeakoulujen ja yritysten yhteistyön entistä tärkeämpänä.

– Osaamistarpeiden muutos on niin nopeaa, ettei korkeakoulutus voi olla vuosiksi eteenpäin valmiiksi mietitty ”putki”, sanoo EK:n asiantuntija Marita Aho. Osaaminen kehittyy verkostoissa myös tekemällä oppimisen ja työelämäprojektien avulla. Projektien avulla osaamistarve voi osoittautua toiseksi kuin mitä on alun perin luultu. Asiat voivat ”kehkeytyä” yllättäväänkin suuntaan.

Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia

EK aikoo syksyllä selvittää, minkälaisia uusia mahdollisuuksia yritys-korkeakouluyhteis

Me2We:n toimitusjohtaja Petri Tuomela

Toimitusjohtaja Petri Tuomela, Me2We

työlle syntyy mm. digitalisaation myötä. Esimerkkejä tästä jo on. Me2We -palvelussa yritykset voivat kommunikoida eri korkeakoulujen vastuuopettajien, tutkijoiden ja opiskelijoiden kanssa suoraan ilman välikäsiä.

– Digitaalisten palveluiden avulla korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöstä voidaan tehdä entistä

helpompaa, kertoo Me2We:n toimitusjohtaja Petri Tuomela. Yrityksillä ei ole mahdollisuutta asioida kaikkien korkeakoulujen kanssa erikseen. Yhteyshenkilöitä voi olla myös vaikea tavoittaa.

EK:n Findwork-kampanjassa Me2We tarjoaa kansainvälisille opiskelijoille ja yrityksille suunnatun matching-palvelun. Siinä on jo yli 2000 opiskelijaa ja miltei 100 yritystä.

– Toivomme korkeakoulujen tiivistävän yhdessä tekemistä ura- ja rekrytointipalveluissa sekä yritysyhteistyössä, Aho sanoo.