Team Finlandin kasvuohjelmia uudistetaan yrityspalautteen pohjalta

03.10.2016

Team Finlandin kasvuohjelmia selkiytetään ja niitä linkitetään paremmin Tekesin kanssa. Lisää uudistuksia on tulossa myöhemmin syksyllä, lupaa työ- ja elinkeinoministeriö.

TeamFinlandin_Flickr_28934511270_45b3382273_zValtioneuvoston kanslia julkisti 30.9. Team Finlandin kasvuohjelmia koskeneen arvioinnin ja sidosryhmäkyselyn tulokset. Niiden mukaan yritysten kokemukset ovat olleet kaksitahoisia ja vaihdelleet ohjelmittain. Kritiikkiä on tullut konsulttivetoisuudesta ja byrokratiasta.

Samansuuntaista palautetta on noussut myös EK:n jäsenkunnasta, kertoo pk-yritysten kansainvälistymiseen perehtynyt asiantuntija Outi Ervasti:

– Parhaimmillaan kasvuohjelmat ovat tarjonneet pk-yrityksille hyvää markkinatietoa sekä näkyvyyttä ja kontakteja kohdemarkkinoilla. Myös yritysten välinen yhteistyö ja tiedonvaihto on tiivistynyt. Esimerkiksi Food from Finland -ohjelma on saanut kehuja.

–Toisaalta yritykset ovat kokeneet kasvuohjelmat liian konsulttivetoisiksi ja hallinnollisiksi. Palautetta on tullut myös ohjelmien kirjavasta tasosta. Lisäksi niistä on ollut vaikea saada tietoa, ja lähes 60 kasvuohjelman kokonaisuus on ollut hajanainen. Hyvä, että näihin nyt reagoidaan.

Tuore arviointi suosittaa kasvuohjelmien jatkamista myös nykyisen rahoituskauden 2014-18 jälkeen mutta kehottaa TEM:iä selkiyttämään ohjelmien rakennetta. Yhteistyötä yksityisten palveluntarjoajien kanssa tulee tiivistää ja asiantuntijaverkostoa vahvistaa, jotta yritysten käyttöön saadaan paras mahdollinen osaaminen. Ohjelmat tulee virittää palvelemaan kansainvälistymisen eri kehitysvaiheissa olevien yritysten tarpeita. Tiedonkulkua on parannettava.

Uudistuksia tulossa

TEM kertoi perjantaina  uudistavansa kasvuohjelmia yrityspalautteen mukaisesti. Hallintoa luvataan keventää. Hajanaiseksi koetut kasvuohjelmat kootaan hallituksen strategisten painopisteiden mukaisten kattoteemojen alle:

  • arktinen liiketoiminta
  • biotalous ja cleantech
  • digitalisaatio
  • terveysala
  • matkailuala
  • poikkileikkaavat teemat

Myös Tekesin innovaatio-ohjelmat nivotaan soveltuvin osin osaksi kasvuohjelmia. Tällä pyritään parantamaan yrityksen sujuvaa palvelupolkua Tekesin rahoitusasiakkaasta kansainvälisille markkinoille kasvuohjelmien kautta. Vastaavasti kansainvälistymispolulla oleva yritys voi osallistua Tekesin ohjelmiin, jos huomaa tarpeita tuotteensa tai palvelunsa jatkokehittämiseen. Lisäksi todennäköisesti osa huonosti toimivista kasvuohjelmista lakkautetaan.

Syksyn mittaan ministeri Rehn lupaa Team Finlandiin myös muita uudistuksia, joilla kootaan yritysten kansainvälistymisen ja vientityön voimia nykyistä tehokkaammin yhteen.

Team Finland -kasvuohjelmien tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kansainvälistymistä sekä Suomeen suuntautuvaa matkailua ja investointeja. Ensimmäiset ohjelmat käynnistettiin loppuvuonna 2014. Kaikkiaan kasvuohjelmia on joko suunnittelussa, toteutuksessa tai jo päättynyt 58 kpl, joista Finpron ohjelmasalkussa on 39 kpl. Ohjelmien rahoitus vuosille 2014-18 on 74 miljoonaa euroa. Rahoituksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Lue lisää:

Tiedote Team Finland -kasvuohjelmien arvioinnista.
TEM:in tiedote kasvuohjelmien uudistamisesta 30.9.