Tekijänoikeustoimikunta esittää keinoja arkistojen hyödyntämiseen ja piratismin torjuntaan

26.01.2012

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan muutoksia, joilla mediatalot voisivat helpommin hyödyntää analogisia arkistojaan myös internetissä. Lisäksi esitetään täydentäviä keinoja saada piratismia harjoittavia verkkosivustoja kuriin.

Tekijänoikeustoimikunta on luovuttanut digitaaliajan haasteita käsittelevän mietintönsä kulttuuriministeri Arhinmäelle.

Vanhojen tv-, radio- ja lehtiarkistojen hyödyntäminen digitaalisesti

Toimikunta esittää tekijänoikeuslain muuttamista niin, että tv- ja radioyhtiöt sekä lehtikustantajat voisivat hyödyntää vanhoja arkistojaan myös digitaalisissa kanavissa, kertoo toimikunnan jäsenistöön kuulunut Elinkeinoelämän keskusliiton IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

–  Käytännössä tämä tarkoittaisi, että mediayhtiöt voisivat sopia oikeudenhaltijoita edustavien järjestöjen kanssa vanhojen arkistojen digitaalisesta käytöstä. Tämä niin sanottu sopimuslisenssijärjestelmä toimisi ratkaisukeinona sellaisissa tilanteissa, joissa teosten oikeudenhaltijoita on hyvin vaikeaa tai mahdotonta tavoittaa. Ohjelma- tai lehtikohtainen oikeuksien hankkiminen on osoittautunut liian raskaaksi prosessiksi. Ehdotettu toimintamalli tukisi myös vanhojen aineistojen säilymistä ja takaisi oikeudenhaltijoille korvauksen aineistojen käytöstä.

Laittoman materiaalin levittäminen kuriin

Toimikunta esittää lainsäädäntömuutosmahdollisuutta, jossa tuomioistuimille annettaisiin oikeus määrätä teleoperaattori estämään pääsy sellaiselle verkkosivulle, jonka tarkoituksena on levittää tekijänoikeudella suojattua materiaalia laittomasti.

Operaattoria ei kuitenkaan velvoitettaisi valvomaan verkkosivujen sisältöä. Tuomioistuimen päätös koskisi aina yksittäistapausta ja se perustuisi kohtuullisuuteen ja kokonaisarvioon. Menettely voisi koskea vain sellaisia sivustoja, joiden nimenomaisena tarkoituksena on tekijänoikeutta loukkaavan aineiston tarjoaminen.

–   Nykyinen sääntely ei ulotu laittomiin sivustoihin, joiden serverit sijaitsevat Suomen rajojen ulkopuolelle. Uudistus tukisi piratismin torjuntaa ja ohjaisi kuluttajia käyttämään laillisia palveluita.

Toimikuntaan kuulunut FiCom ry (Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto) jätti tätä asiaa koskevaan muistioon eriävän mielipiteen. Tähtivuori toivoo aktiivista keskustelua eri toimialojen näkökulmista.

– Piratismin torjuntaan ei ole yksioikoisia ratkaisuja. Käytännön toteutusta täytyy nyt harkita eri kanteilta, jotta löytyy kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Toimikunnan ehdotukset on tarkoitettu antamaan suuntaviivoja ministeriön lainsäädäntövalmistelua koskevan päätöksenteon tueksi.

Muita digiajan erityiskysymyksiä

Lisäksi toimikunta käsitteli verkkotallennuspalveluiden tekijänoikeuskysymyksiä. Kyse on palveluista, joiden avulla lineaarisia tv-lähetyksiä voi katsoa jälkikäteen haluamanaan ajankohtana omalta päätelaitteelta. Toimikunta ei ottanut kantaa siihen, onko kyse yksityisestä kopioinnista vai tulisiko siinä edellyttää oikeudenhaltijan lupaa ja lisensiointia.

Tähtivuoren mukaan toimikunnassa selvitettiin myös internetin kaupalliseen linkitykseen liittyviä tekijänoikeudellisia haasteita. Erityisongelmia liittyy tilanteisiin, joissa luodaan automaattiseen linkitykseen perustuvia kaupallisia palveluita. Tällaisia ovat tyypillisesti ns. uutisaggregointipalvelut.

Tekijänoikeustoimikunnan mietintö kokonaisuudessaan.

Lisätiedot:
IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori, puh. 050 384 9454, etunimi.sukunimi@ek.fi