Teollisuuden ja rakentamisen luottamus laskussa

28.05.2012

-Teollisuuden ja rakentamisen luottamuksen lasku heijastaa viimeaikaista suhdanteiden hiipumista. Edellinen tiedusteluhan ehdittiin tehdä ennen Kreikan vaaleja ja siitä seurannutta hämmennystä. Palvelujen ja kaupan tuloksissa näkyy kotimarkkinoiden viimeaikainen myönteinen kehitys, luonnehtii EK:n johtava ekonomisti Penna Urrila.

Teollisuuden luottamus heikkeni toukokuussa, sillä tuotanto-odotukset vaimenivat ja valmistuotevarastot kasvoivat. Tilauskirjat ovat keskimääräistä ohuemmat.

Kapasiteetin käyttöasteet alenivat hieman ja vain 62 % yrityksistä totesi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä.

Teollisuuden luottamusindikaattori heikkeni toukokuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on -12, kun saldoluku oli huhtikuussa -2. Indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on +3.

Rakentamisen luottamusindikaattori laski toukokuussa. Tilaukset ovat vähentyneet ja henkilöstöodotukset ovat edellisiä kuukausia vaisummat.

Uusin saldoluku on -19, kun huhtikuisen tiedustelun tarkistettu luku oli -8. Luottamus on tavanomaista heikompaa, sillä indikaattorin pitkän aikavälin keskiarvo on -5.

Palvelujen luottamus vahvistui hieman. Myyntimäärät ovat lisääntyneet viime kuukausina, ja myynti jatkanee kasvuaan kesän aikana.

Palveluyritysten luottamusindikaattori nousi toukokuussa. Indikaattorin uusin saldoluku on +16, kun saldoluku oli huhtikuussa +12. Luottamus oli toukokuussa lähellä pitkän ajan keskiarvoa (+17).