Teollisuustyöntekijöiden palkat nousivat 2,7 prosenttia

23.04.2013

Teollisuuden työntekijöiden säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 2,7 prosenttia vuoden 2011 4. neljännekseltä vuoden 2012 4. neljännekselle, kertovat EK:n palkkatilastot.

Ansioiden noususta noin kaksi prosenttiyksikköä johtui työehtosopimusten palkankorotuksista. Muu osa ansioiden noususta eli 0,7 prosenttiyksikköä aiheutui yrityskohtaisista palkankorotuksista ja rakennemuutoksista.

Teknologiateollisuudessa keskiansio nousi 2,6, paperiteollisuudessa 2,5 ja kemianteollisuudessa 2,7 prosenttia. Rakennusalalla työntekijöiden ansiot nousivat keskimäärin 1,8 ja autoliikenteen työntekijöillä 3,7 prosenttia.

Rakennemuutokset nopeuttivat ansiokehitystä teollisuudessa – hidastivat rakentamisessa

Ansiokehitykseen vaikuttivat eniten työehtosopimukseen perustuvien palkankorotusten suuruus ja niiden voimaantulon ajankohta. Myös muutokset henkilöstön ja palkkojen rakenteessa vaikuttivat ansiokehitykseen useilla toimialoilla.

– Teollisuudessa keskimääräistä ansiokehitystä nopeutti henkilöstörakenteen muutos, kun teknologiateollisuudessa matalapalkkaisemman työn määrä väheni, kertoo EK:n tilastopäällikkö Mikko Mankki. Rakentamisessa puolestaan henkilöstön vaihtuvuus ja urakkatyön väheneminen hidastivat keskiansion nousua.

Identtisten henkilöiden keskiansio nousi useimmilla aloilla kaikkien henkilöiden keskiansiota nopeammin. Koko teollisuudessa identtisten ansiokehitys oli 3,0 ja rakentamisessa 3,2 prosenttia. Identtiset henkilöt sisältyvät tilastoon sekä vertailujakson alussa että lopussa, joten henkilöstön vaihtuvuus ei vaikuta identtisten ansiokehitykseen.

Teollisuustyöntekijän keskiansio 16,56 euroa tunnissa

Työntekijöiden keskimääräinen säännöllisen työajan tuntiansio oli loka-joulukuussa 2012 teollisuudessa 16,56, rakentamisessa 17,20 ja autoliikenteessä 15,24 euroa. Säännöllisen työajan ansio sisältää aika-, urakka- ja palkkiopalkkojen lisäksi vuorotyö- ja olosuhdelisät mutta ei yli- ja sunnuntaityökorotuksia eikä tulospalkkiota. Tulospalkkioita sai 42 prosenttia teollisuuden työntekijöistä vuonna 2012.

EK:n palkkatilasto vuoden 2012 4. neljännekseltä kattaa noin 200 000 henkilön palkkatiedot. EK:n palkkatilaston aineisto sisältyy myös Tilastokeskuksen laatimaan Suomen viralliseen palkkatilastoon.

Tuntipalkkatilasto, 4. neljännes 2012 (pdf)