Kolmansien maiden haitallisia valtiontukia koskeva tiedonkeruu käynnistyy

29.03.2019

Haitalliset valtiontuet vaikuttavat yhä enemmän myös suomalaisyritysten toimintaan. Esimerkiksi Kiinan myöntämät valtiontuet ovat johtaneet markkinavääristymiin sekä EU:ssa että kansainvälisillä markkinoilla. Helsingissä 27.3. järjestetyn State Subsidies Distorting Trade -tilaisuuden pohjalta EK, UM ja TEM tulevat aloittamaan tiedonkeruun yritysten kohtaamista kolmansien maiden valtiontuista.

Seminaarissa puhunut komission kilpailupääosaston yksikön päällikkö Eddy de Smijter painotti, että vastaamisen kynnys pyritään pitämään mahdollisen matalana – kaikki tieto on tarpeen. Pienistä palasista koostettava kokonaiskuva helpottaa komission työtä pelikentän tasaamiseksi.

Valtiontukiin liittyvä keskustelu ei ole aiheena uusi. Tukien aiheuttamat markkinavääristymät ovat kuitenkin viime aikoina nousseet yhä vahvemmin keskustelun ytimeen USA:n lisäksi myös EU:ssa. Ongelmana on, että kansainvälinen välinen pelikenttä ei ole tasainen, eivätkä WTO:n valtiontukia koskevat säännöt ole riittäviä. EU:n käytettävissä olevien instrumenttien, kuten tasoitustullien tai WTO:n riitojenratkaisumenettelyn hyödyntäminen edellyttää tarkempaa tietoa myönnetyistä tuista ja niiden aiheuttamasta haitasta. Toimien edellyttämä läpinäkyvyys ei kuitenkaan toteudu. WTO:n notifiointivelvoitteen noudattamisessa on merkittäviä puutteita; yli puolet WTO:n jäsenistä ei ilmoittanut viime vuonna lainkaan myöntämistään tuista.

EU, USA ja Japani ovat pyrkineet kolmikantayhteistyössä löytämään yhteistä säveltä valtiontukisääntöjen kehittämiseksi ja niiden toimeenpanon parantamiseksi. On kuitenkin selvää, että sääntöjen uudistaminen on hidasta eikä se tapahdu yön yli. Lyhyellä aikavälillä onkin tarpeen tehostaa jo olemassa olevien instrumenttien hyödyntämistä sekä tarkastella mahdollisia puutteita nykyisessä lainsäädännössä.

Tästä syystä EK valmistelee yhdessä ulkoministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa kolmansien maiden valtiontukia koskevan tiedonkeruun aloittamista. Komissio tulee hyödyntämään kerättävää tietoa mm. tasoitustullitutkinnoissa sekä WTO:n riitojenratkaisussa ja valtiontukisääntöjen kehittämistyössä. Lisäksi tieto tukee komissiota paineen luomisessa kolmansia maita kohtaan ja tukia koskevien määräysten sisällyttämisessä kahdenvälisiin kauppasopimuksiin.