Tolkkua ympäristölupahakemuksen tekemiseen

Oikein laadittu ympäristölupahakemus nopeuttaa ja sujuvoittaa hakemuksen käsittelyä ja siten nopeuttaa investointien etenemistä. Hakemuksen ripeä läpimeno lupaviranomaisessa on tärkeää yritystoiminnan aloittamisessa tai toiminnan laajentamisessa. EK:n ja ympäristöministeriön yhteiset aluefoorumit järjestävät vuodenvaihteessa koulutustilaisuuksia, joissa pureudutaan ympäristölupahakemusten laatimiseen.

Koulutuksessa pureudutaan luvanhakemisen lakisääteisiin vaatimuksiin ja hallinnon ohjeistukseen.

– Tilaisuuksissa keskustellaan aluefoorumien hengen mukaisesti hakemuksen tekemisen haasteista ja ongelmallisista kohdista. Esille nousevat ongelmat kirjataan ja kommentteja hyödynnetään lupamenettelyn jatkokehittämisessä, sanoo EK:n asiantuntija Satu Räsänen.

Perjantaina Helsingissä järjestettiin ensimmäinen koulutus. Tarkoituksena on järjestää vastaavat tilaisuudet myös Keski- ja Pohjois-Suomessa talven mittaan.

Aluefoorumit perustettiin vuonna 2014 ympäristöministeriön ja Elinkeinoelämän keskusliiton yhteistoimin edistämään ympäristöhallinnon ja yritysten yhteistyötä. Aluefoorumeilla käsitellään ajankohtaisia ympäristöön liittyviä asioita ja saatuja tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristölainsäädännön kehittämisessä. Vuoden 2014 aluefoorumeissa haettiin ratkaisuja ympäristölupamenettelyn kehittämiseen molemminpuolista tietoa ja ymmärrystä lisäämällä sekä hakemalla yhteistyöllä ratkaisuja lupamenettelyn sujuvoittamiseen. Työn tuloksia on jo hyödynnetty käynnissä olevassa ympäristölupamenettelyn kehittämisessä.