TTIP-neuvottelut: EU:n kauppakomissaarilta ehdotus investointiriitojen ratkaisuun

17.09.2015

EU:n kauppakomissaari on ehdottanut uutta tuomioistuinjärjestelmää, jossa investointisuojaa koskevat riidat voitaisiin ratkaista. EK pitää ehdotusta tervetulleena.

Komissaari Cecilia Malmströmin ehdotuksen mukaan nyt tulisi luoda uusi tuomioistuinjärjestelmä, joka otettaisiin käyttöön EU:n uusissa investointisuojasopimuksissa, TTIP mukaan lukien. Järjestelmään kuuluisi valitusmahdollisuus ja tuomiovaltaa käyttäisivät erikseen nimitetyt tuomarit.

Pidemmän tähtäimen tavoitteena olisi Malmströmin mukaan pysyvä kansainvälinen investointituomioistuin, joka korvaisi kaikki olemassa olevat investointiriitojen ratkaisujärjestelmät.

EK:n asiantuntija Eeva Korolaisen mukaan on erinomaista, että komissaari hakee aktiivisesti mallia, jolla riitojenratkaisujärjestelmää uudistettaisiin.

– Ehdotus vaatii nyt tarkempaa analyysia, mutta komissaarin linjaus kuulostaa hyvältä: EU ja sen kumppanit tarvitsevat modernin, selkeän, tehokkaan ja riippumattoman riitojenratkaisumenettelyn, joka takaa investoijien oikeudenmukaisen, tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Malmströmin esitys toivottavasti osaltaan vauhdittaa TTIP-neuvotteluiden etenemistä. Investointisuoja ja julkiset hankinnat olisi syytä saada vihdoin neuvottelupöytään, muistuttaa EK:n johtava asiantuntija Simo Karetie:

– Sekä EU:n että USA:n tulisi nyt osoittaa olevansa vahvasti sitoutuneita siihen, että neuvotteluja viedään eteenpäin laajalla rintamalla ja kaikilla osa-alueilla, mille jo heinäkuun G7-kokous antoi tukensa. Nyt kaivataankin askelmerkkejä siihen, miten sopimuksen sisältökysymysten ratkaisemisessa käytännössä edetään vielä vuoden 2015 aikana. Tähän on oiva tilaisuus ensi viikolla, kun komissaari Malmström ja USA:n kauppaneuvottelija Froman tapaavat neuvottelujen tilannekatsauksen merkeissä.

Elinkeinoelämä toivoo neuvotteluilta edistysaskeleita siten, että päästäisiin puuttumaan kaupan esteisiin, joita suomalaisetkin yritykset USA:n markkinoilla kohtaavat.

Lue lisää Malmströmin ehdotuksesta komission tiedotteesta.