Tuotteiden väärentäminen ja piratismi paljon yleisempää kuin luullaan

09.06.2016

Kaupankäynnin siirtyminen yhä enemmän internetiin on kiihdyttänyt paitsi laillisten myös väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteitten kauppaa. Väärennökset aiheuttavat valtavia taloudellisia menetyksiä tuotteensa tavaramerkillä tai muulla immateriaalioikeudella asianmukaisesti suojanneille yrityksille.

Tällä viikolla kiinnitetään maailmanlaajuisesti huomiota keinoihin, joilla voitaisiin estää tuoteväärennösten ja piraattikopioiden valmistusta ja jakelua.

Suomessa kansainvälistä tuoteväärennösten ja piratismin vastaista päivää vietetään 9. kesäkuuta.

Tietoisuuden lisääminen näistä ikävistä ilmiöistä on paikallaan, sillä tilastojen mukaan ne ovat paljon yleisempiä kuin luullaan.

– Kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, josta koituu valtavia taloudellisia menetyksiä. Kärsijöinä ovat yritykset, jotka ovat investoineet huomattaviakin summia tuotteittensa suojaamiseen immateriaalioikeuksilla eli esimerkiksi tavaramerkillä tai patentilla, IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori EK:sta muistuttaa.

– Reilun pelin pitää mennä niin, että se joka omistaa oikeuden tavaramerkkiin, saa myös määrätä sen käytöstä ja taloudellisesta hyödyntämisestä.

Ei-toivottu ilmiö kasvusuunnassa

OECD:n tilastojen mukaan tuoteväärennösten osuus maailmankaupasta oli 2,5 prosenttia vuonna 2013. EU:ssa vastaava luku oli kaksinkertainen eli 5 prosenttia tuonnista (116 miljardia euroa).
Ilmiö on yleisesti kasvusuunnassa. Yleistymistä selittää globalisaation lisäksi kaupankäynnin siirtyminen yhä enemmän nettiin.

Immateriaalioikeuksia vahvasti hyödyntäville yrityksille väärentäminen on digitaalisessa ympäristössä iso uhka, johon esimerkiksi Euroopan komissio kiinnitti huomiota jo pari vuotta sitten julkistamassaan toimintasuunnitelmassa.

Väärentämisen ja piratismin takaa löytyy usein harmaata taloutta ja järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tietosuoja 3 800 px – Internetin myötä paitsi laillisten myös väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden kauppa on kiihtynyt. Digitaalisessa ympäristössä sekä fyysisiä tuotteita että digitaalisia sisältöjä on helppo levittää, Riikka Tähtivuori sanoo.

Lisäksi tuoteväärennösten ja piratismin torjuntaa hankaloittavat laittomien markkinoiden nopeasti muuttuvat toimintatavat, väärennösten laadun paraneminen eli vaikeus erottaa aidot tuotteet laittomista sekä pienten lähetysten kasvaminen nettikaupan myötä.

Riikka Tähtivuori painottaa, että tuoteväärennökset eivät aiheuta ainoastaan taloudellisia menetyksiä, vaan ne vaarantavat myös turvallisuutta ja terveyttä.

– Ajatellaan vaikkapa väärennettyä osaa jossakin laitteessa tai väärennettyä lääkettä.

Tuoteväärennös tulee todennäköisimmin Aasiasta

Euroopan komissio pyrkii estämään, ettei väärennettyjä tuotteita pääsisi Euroopan markkinoille eikä Euroopasta tulisi niiden läpikulkumarkkinaa.

Komission viime vuoden lopulla julkaisemien tilastojen mukaan unionin tullialueella tehtiin vuonna 2014 yli 95 000 pysäytystä, joissa havaittiin yli 35 miljoonaa väärennettyä tuotetta. Vastaavien alkuperäistuotteiden rahallinen arvo oli 617 miljoonaa euroa.

Iso osa tuoteväärennöksistä tulee Aasiasta. Kiina oli edelleen suurin lähtömaa teollis- ja tekijänoikeuksia loukkaaville tuotteille.

– Näin siitäkin huolimatta, että Kiina on havahtunut ilmiöön ja pyrkii edistämään sekä kansallisin toimenpitein että yhteistyössä EU:n kanssa immateriaalioikeuksien kunnioittamista etenkin digitaalisessa ympäristössä, Riikka Tähtivuori kertoo.

Suomi kriittinen kohta EU:n ulkorajalla

Suomen raja on osin myös EU:n ulkoraja, mikä tekee maastamme kriittisen kohdan tuoteväärennösten läpikulkumarkkinoilla.

Suomen kartta Suomen tullin tekemät väärennettyjen tuotteiden pysäytykset ovat olleet viime vuosina laskussa. Se johtuu pitkälti Euroopan unionin tuomioistuimen vuonna 2011 antamasta ratkaisusta, jonka mukaan tullilla ei ole oikeutta pysäyttää puhtaasti kauttakulkuliikenteessä olevia tuotteita.

– Tilanne on nyt onneksi muuttunut. Tämän vuoden maaliskuussa tuli voimaan uusi tavaramerkkiasetus, joka antaa tulliviranomaisille tietyin rajoituksin oikeuden pysäyttää tavaramerkkiloukkauksesta epäiltyjä tuotteita myös kauttakulkutilanteissa.

– Suomen tullin pysäytykset ovat lähteneet heti selkeään kasvuun, Riikka Tähtivuori kertoo.

EU-sääntelyn, kuten tänä vuonna voimaan tulleiden EU-tavaramerkkiasetuksen ja -direktiivin sekä pari vuotta sitten hyväksytyn EU-tuoteväärennösasetuksen avulla on saavutettu tuloksia tuoteväärennösten ja piratismin torjunnassa, mutta tehtävää on vielä paljon.

Erityisesti digitaalisilla markkinoilla ilmeneviin teollis- ja tekijänoikeusloukkauksiin tarvitaan tehokkaampia torjuntakeinoja.

– Tietoisuutta ilmiön laajuudesta sekä keinoista tuoteväärennösten ja piratismin estämiseksi on lisättävä. EK haluaa olla mukana näissä talkoissa, Riikka Tähtivuori sanoo.

Lue lisää: