Työajan pidentäminen toteutunut erittäin kattavasti

04.10.2017

Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidentäminen on toteutunut lähes täydellisesti EK:n jäsenyrityksissä. Selvitys tehtiin viime vuonna ja se kattoi kaikki kilpailukykysopimuksessa mukana olevat EK:n toimialat.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimusta kysyttiin palkansaajilta kilpailukykysopimuksen vaikutuksista heidän työaikoihinsa. Tuloksen mukaan työajan lisäys on toteutunut vain vajaalla puolella kilpailukykysopimuksen piirissä olevista yksityisen sektorin kokoaikaisista palkansaajista.

– EK on vielä tänään tarkistanut tulokset liitoilta. Laskelmat ovat samat kuin vuonna 2016. Pidennys toteutui yli 95 prosenttisesti. Työajan pidennystavat vaihtelevat yrityksistä toiseen. Sekaannusta eri luvuissa aiheuttaa varmasti se, että esimerkiksi kaupan alalla pidennykset menivät suoraan vuosityöaikaan, eivätkä palkansaajat koe päivittäisen tai viikoittaisen työaikansa pidentyneen. Muutosta vuosityöaikaan ei mielletä kikystä johtuvaksi. Todellisuudessa pidennys on toteutunut lähes täysin, mutta Tilastokeskuksen haastatteluissa vain 35 prosenttia kaupan työntekijöistä koki työaikansa pidentyneen, EK:n johtaja Ilkka Oksala toteaa.

Selvityksen mukaan kilpailukykysopimuksessa olevista EK:n jäsenyritysten palkansaajista 44 prosenttia on sellaisten työehtosopimusten piirissä, joissa työajan pidennys on otettu suoraan osaksi työehtosopimusta. Näiden osalta työajan pidennys toteutuu lähes täydellisesti.

EK:n jäsenyritysten palkansaajista 56 prosenttia on puolestaan sellaisten työehtosopimusten piirissä, joissa työajan pidennyksestä voitiin sopia paikallisesti. Tällaisia työehtosopimuksia tehtiin mm. teollisuudessa. Teollisuuden jäsenliitot ovat tehneet selvityksiä siitä, miten kattavasti työajan pidennyksistä on sovittu näissä työehtosopimuksissa. Selvitysten mukaan työajan pidennys on toteutunut selvästi yli 90 prosentissa näiden alojen yrityksiä. Näiden selvitysten piirissä on 212 000 palkansaajaa.

– Nämä luvut osoittavat, että lopulta työajan pidentäminen on tosiasiassa toteutunut erittäin kattavasti, Oksala toteaa.