Hallituksen ja ay-liikkeen ratkaistava riitansa irtisanomissuojasta

29.09.2018

Hallituksen kaavailut muuttaa pienten yritysten työtekijöiden irtisanomissuojaa on johtanut vakaviin työrauhahäiriöihin, jotka tulevat lisääntymään ensi viikon keskiviikkona. Elinkeinoelämän keskusliitto vetoaa kiistan molempiin osapuoliin eli hallitukseen ja palkansaajajärjestöihin, että ne nopeasti löytävät asiassa ratkaisun.

Irtisanomisuudistuksen merkitys ei ole missään suhteessa jatkuvien ja lisääntyvien lakkojen sekä muiden työtaisteluiden kielteisiin vaikutuksiin maamme taloudelle ja suomalaisten työpaikoille.

– Tilanteen nyt kärjistyttyä maan ja suomalaisten kannalta erittäin haavoittuvaan tilanteeseen on vedottava maan hallitukseen ja ay-liikkeeseen. Teillä on kaikki tieto siitä, miten lakot ja sitä kautta aiheutettavat vahingot syyttömälle kolmannelle osapuolelle eli mm. vientiteollisuudelle voidaan välttää. Tämä on tahdosta kiinni, johtaja Ilkka Oksala toteaa.

Viime talven toimialakohtainen työehtosopimuskierros ja sitä edeltänyt Kiky-sopimus ovat erinomaisia osoituksia siitä, että Suomessa kyetään yhdessä sopien vahvistamaan suomalaisen työn kilpailukykyä ja siten luomaan hyvät edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle. Nyt nämä saavutukset vaarantuvat tämän kiistelyn seurauksena.