Mitä tarkoittaa poliittinen lakko?

20.09.2023

Poliittisen lakon tarkoitus on vastustaa hallituksen tai eduskunnan päätöksiä. Sillä ei ensisijaisesti pyritä vaikuttamaan työehtosopimuksiin.

Poliittiseen päätöksentekoon tulee vaikuttaa siihen liittyvien menettelytapojen kautta, ennen kaikkea vaaleilla. Työtaisteluita ei ole tarkoitettu poliittisen päätöksenteon vaikutuskanavaksi. Mielenosoituksia voi järjestää työajan ulkopuolella.