Työkykyä johtamalla yritykset voivat saavuttaa miljoonien säästöt

14.03.2014

Työkykyjohtamisen benchmark-hankkeeseen vuosina 2008–2011 osallistuneissa yrityksissä tekemättömän työn osuus yritysten palkkasummasta oli keskimäärin 7 prosenttia. Kustannukset vaihtelivat yrityksestä riippuen 830 eurosta jopa 4 200 euroon henkilötyövuotta kohden.

Hankkeeseen osallistuneissa 64 yrityksessä työkyvyttömyydestä johtuvat kulut olivat noin 180 miljoonaa euroa vuodessa. Suomen koko yrityssektoriin suhteutettuna tämä tarkoittaisi 4–5 miljardin vuosikustannuksia.

-Työkykyjohtaminen on tässä keskeinen keino ja johtamisen tueksi taas tarvitaan tietoa yrityksen työkykytilanteesta ja sen kehittymisestä. Keskeistä on asettaa toiminnalle tavoitteet ja seurata niiden toteutumista, kertoo EK:n asiantuntijalääkäri Jan Schugk.

Kolmas työkykyjohtamisen vertailuhanke käynnistyi

Nyt kolmannen kerran käynnistyvä työkykyjohtamisen benchmark -hanke selvittää suomalaisyritysten maksamaa kokonaiskustannustasoa. Se muodostuu henkilöstön sairauspoissaoloista, lakisääteisistä työkyvyttömyys- ja tapaturmavakuutusmaksuista sekä työterveyshuollon omavastuuosasta.

Näiden kustannuserien alkulähteille pääseminen on edellytys niihin puuttumiselle ja merkittävien säästöjen löytämiselle. Kustannustason ymmärtäminen avaa tien henkilöstöjohdolle tehokkaampaan ja kohdennettuun työkykyjohtamiseen sekä toimii myös työterveystoiminnan vaikuttavuuden mittarina pitkällä tähtäimellä.

Työkyvyttömyyden ja siihen liittyvien kustannusten vähentämisessä on vain voittajia. Sairauspoissaolot ja pysyvä työkyvyttömyys ohentavat ja lyhentävät työuria. Se ei ole kenenkään etu, ei työntekijän, ei työnantajan, eikä yhteiskunnan”, summaa EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.

EK:n työkykyjohtamisen malli (pdf)

Kolmannen työkykyjohtamisen benchmark-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos, tietopohjaisen työkykyjohtamisen asiantuntijaorganisaatio Hoffmanco, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, tilintarkastusyhtiö PwC sekä työeläkevakuutusyhtiöt Elo, Varma ja Veritas.

Lisätietoa työkykyjohtamisen benchmark-hankkeesta (pdf)

 

Kuva SXC borissey