Työsuhdeautot vähäpäästöisiksi veroa keventämällä

Työsuhdeautojen vähäpäästöisyydellä on selvä merkitys liikenteen päästöjen vähentämisessä. Työsuhdeautojen osuus on 10-15 prosenttia uusista autoista. Ne siirtyvät 3-4 vuoden kuluttua vähäpäästöisiksi edullisiksi vaihtoautoiksi kaikkien saataville.

Viime vuonna suomalaiset ovat tuoneet ulkomailta paljon etenkin ladattavia hybridejä. Suomen vaihtoautokanta määrittelee pitkälle tulevaisuuteen sen, millaiset autojen keskimääräiset päästöt ovat.

Autoedun muuttamisen tulisi suosia vähäpäästöisen auton valintaa. Vähäpäästöiset autot ovat edelleen kalliimpia kuin tavalliset bensa- tai dieselautot.

– Autoedun verotusarvo perustuu auton myyntihintaan. Jotta työntekijän kannattaisi hintaerosta huolimatta valita vähäpäästöinen vaihtoehto, on verotusta muutettava, sanoo asiantuntija Lauri Lehmusoja.

EK kannattaa vähäpäästöisten autojen verotusarvon alentamista vähintäänkin ”tavallisen” vastaavan työsuhdeauton tasolle. Verotusarvo voisi olla jopa ”tavallista” mallia alempi, jolloin syntyisi kannuste valita vähäpäästöinen auto. Näin tehdään jo Ruotsissa, siellä vähäpäästöisen auton verotus on 40% vastaavaa tavallista malllia alempi. Kun vähäpäästöisten ja tavanomaisten autojen myyntihintojen ero tulevaisuudessa tasoittuu, voidaan palata normaaliin verotuskäytäntöön.

Lisäksi sähköauton latausetu voitaisiin vapauttaa kokonaan verosta.

Myös kevyen ja julkisen liikenteen sekä liikkumispalvelujen työsuhde-eduissa on kehitettävää.

– Polkupyöräetu verotetaan tapauskohtaisesti kullekin pyörälle lasketun käyvän arvon mukaan, ja liikenteen yhdistämispalveluiden verotusperiaatteet ovat epäselviä. Yksinkertaisempi menettely olisi paikallaan pyöräkohtaisen laskennan sijaan, ja liikkumispalveluiden verotus tulisi selkeyttää niin, että lopputulos on teknologianeutraali. Kohtuuhintaiset työsuhdepyörät voitaisiin jättää kokonaan verottamattakin, Lehmusoja toteaa.

Valtiovarainministeriön työryhmä valmistelee parhaillaan liikenteen verotuksen uudistamista.