Työtaisteluiden määrä kasvanut vuonna 2013

20.09.2013

Työtaisteluiden määrä on kääntynyt kuluvana vuonna kasvuun. Vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla toimeenpantiin EK:n jäsenyrityksissä 77 työtaistelua, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 42.

Tiedot perustuvat EK:n työtaistelutilastoon. Tilastoon kootaan jäsenyritysten ilmoittamat työtaistelut ja työtaistelu-uhat.

Vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä työtaisteluita oli 34 ja toisella neljänneksellä 43.

Työtaisteluiden määrä on ollut EK:n jäsenyrityksissä vuosittain keskimäärin 120. Viime vuonna työtaisteluiden määrä jäi kuitenkin alle sadan.

Lähes kaikki työtaistelut olivat lakkoja

Vuoden 2013 toisella neljänneksellä toimeenpannuista työtaisteluista lähes kaikki eli 41 työtaistelua oli lakkoja. Ylityökieltoja oli yksi ja sulkuja yksi.

Työtaisteluihin osallistui runsaat 5 000 työntekijää ja niissä menetettiin yli 7 000 työpäivää. Molemmat luvut ovat suuremmat kuin edellisenä vuonna.

Puolet eli 51 prosenttia työtaisteluista toimeenpantiin teollisuudessa, 26 prosenttia kuljetuksen ja liikenteen alalla, 16 prosenttia muilla palvelualoilla ja 7 prosenttia rakentamisessa.

Työtaisteluista pääosa laittomia

Työtaisteluista 38 eli 88 prosenttia oli laittomia. Laittomien työtaisteluiden osuus on ollut pitkään 90 prosentin tuntumassa.

Yleisimmät syyt työtaisteluihin olivat työvoiman vähennys tai sen uhka (35 %), palkkavaatimukset tai palkkaerimielisyydet (9 %) sekä muut yrityksen sisäiset syyt (30 %). Työtaisteluista 16 % kohdistui alan työehtosopimukseen. Muita syitä olivat tukitoimenpiteet tai muut ulkoiset syyt.