Työterveyshuollossa Kela-korvaus uudistuu

Työterveyshuoltolaissa määritellään työterveyshuollon tavoitteeksi, että työnantaja, työntekijät ja työterveyshuolto yhteistoimin edistävät työhön liittyvien sairauksien ehkäisyä ja parantavat työn turvallisuutta. Kelan korvausuudistus korostaa erityisesti ehkäisevää työterveyshuoltoa, mikä tukee työterveysyhteistyön tavoitteita.

Jatkossa Kela korvaukset voidaan kohdentaa jopa kokonaan ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaanhoidon kustannuksia Kela korvaa enintään 40 prosenttia enimmäismäärästä. Korvausmuutosten tavoitteena on erityisesti painottaa työterveyshuollon ehkäisevää ja työkykyä tukevaa roolia. Lue lisää Kelan sivuilta.