Työttömyyspäivärahan saamista helpotetaan tilapäisesti koronakriisin helpottamiseksi

Lomautetut ja irtisanonut työntekijät saavat työttömyyspäivärahaa ja työmarkkinatukea heti ensimmäisestä päivästä alkaen, kun nykyinen 5 päivän omavastuuaika poistetaan. Valtio rahoittaa kokonaan entiseltä omavastuuajalta maksettavat etuudet.

Työttömyyspäivärahan saannin edellytyksenä oleva palkansaajan työssäoloehto lyhennetään 13 viikkoon nykyistä 26 viikosta. Lisäksi lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta työttömyyspäivärahan 300 tai 400 päivän enimmäismaksuaikaa.

Työttömyyspäivän saantia helpottamalla tuetaan palkansaajia ja yrityksiäkin koronaviruksen aiheuttamassa kriisissä. Työttömyysturvan muutokset liittyvät lomautusten nopeuttamiseen, jota koskevat säädösmuutokset on jo hyväksytty.

Hallitus antoi työttömyysturvamuutoksia koskevan lakiesityksen eduskunnalle tänään. Lakiesitys hyväksyttäneen jo ensi viikolla. Se tulee voimaan taannehtivasti 16.3.2020 alkaen. Poikkeussäännökset lakkaavat olemasta voimassa 6.7.2020.